Można już jeździć nową drogą, która biegnie w ciągu drogi wojewódzkiej 875 i stanowi obwodnicę Kolbuszowej oraz Weryni od strony północnej. Inwestycja kosztowała ponad 52 mln złotych, a jej długość to ponad 6 kilometrów.

Otwieramy ważny odcinek drogi, która prowadzi nas do drogi ekspresowej S19. Każda nowa droga, obwodnica biegnąca po nowym śladzie, tak jak ta, zawsze otwiera nowe możliwości. To są nowe tereny dla rozwoju przedsiębiorczości, a także tereny budowlane dla mieszkańców  – podkreślał podczas uroczystego otwarcia marszałek Władysław Ortyl.

Ta droga jest mi szczególnie bliska, bo jeszcze jako radna wojewódzka wiele lat temu zabiegałam o to, by powstała. Dlatego dla mnie jest to bardzo ważny dzień i wielka przyjemność, że będziemy mogli tą drogą już pojechać i ruch nie będzie skierowany przez centrum Kolbuszowej - mówiła pochodząca z Kolbuszowej wicemarszałek Ewa Draus.

W uroczystym otwarciu uczestniczyła także Małgorzata Jarosińska – Jedynak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz poseł RP Zbigniew Chmielowiec. Nie zabrakło także przedstawicieli lokalnego samorządu oraz wykonawców inwestycji.

Ta droga daje szereg możliwości – po pierwsze na poprawę jakości życia mieszkańców Kolbuszowej i Weryni, po drugie dojazdu do dobrze płatnych miejsc pracy, ale również daje możliwości na rozwój przedsiębiorczości – mówiła Małgorzata Jarosińska – Jedynak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

To długo oczekiwana inwestycja na terenie powiatu kolbuszowskiego. Szczególnie chciałem podziękować za nią marszałkowi Władysławowi Ortylowi. Dzięki pana determinacji, a także zarządu  i pracowników PZDW udało się tę inwestycję zrealizować - mówił Poseł RP Zbigniew Chmielowiec.

Wartość drogowego projektu to ponad 52 mln złotych z czego ponad 44 mln złotych to dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Głównym wykonawcą było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie.

W ramach inwestycji powstał ponad 6-cio kilometrowy odcinek nowej drogi, skrzyżowania, ronda, a także wiadukt nad linią kolejową Nr 71 Rzeszów – Ocice i most na potoku Werynia.

Inwestycja jest jednym z dwóch ostatnich etapów modernizacji drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk:

  • W ramach ZPORR 2005-2007 zrealizowana została przebudowa odcinka Sokołów Małopolski – Leżajsk
  • W ramach RPO WP 2007-2013 wykonano przebudowę wiaduktu w Mielcu oraz modernizację ul. Wolności
  • W ramach PO RPW 2007-2013 wykonano przebudowę odcinka Mielec – Kolbuszowa wraz z nowym mostem – pierwszym etapem obecnie otwieranej obwodnicy.
  • W ramach RPO WP 2014-2010 wybudowano obwodnicę Sokołowa Małopolskiego, która przygotowana jest do włączenia do węzła drogi ekspresowej S19 „Sokołów Północ”.

Dokończenie trwających robót na odcinku Werynia – Sokołów Małopolski zakończy ostatni etap modernizacji drogi na całej jej długości.

Monika Konopka
Daniel Kozik
Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP