Oddano kolejny ważny element, ciągle modernizowanej siatki drogowej Podkarpacia. Obwodnica Czudca kosztowała ponad 85 mln zł. W jej ramach rozbudowano niemal 2 km drogi, od nowa wybudowano kolejne 2,5 km, powstały dwie estakady, m.in. nad linią kolejową nr 106 Rzeszów – Jasło, a także dwa ronda i most przez potok Wola. Wykonawcą była firma Budimex.

Inauguracja prac przy budowie nowej drogi miała miejsce w styczniu 2018 r. Zaplanowano budowę nowego odcinka oraz przebudowę istniejącej drogi.

Ta inwestycja została zrealizowana w ramach większej całości, razem z przebudową drogi od Babicy do Czudca. Łącznie jest to 4,5 km długości, sama obwodnica ma 2,5 km. Koszt jej realizacji podniosła konieczność budowy estakad, które stanowią niemal 30% całkowitej długości obwodnicy – mówił Piotr Miąso, dyr. Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Realizacja tej inwestycji była wyczekiwana od wielu lat przez mieszkańców, którzy licznie wzięli udział w uroczystości oddania drogi. W jej powstanie zaangażowanych było także wielu samorządowców, parlamentarzystów oraz przedstawicieli rządu z Podkarpacia. W otwarciu obwodnicy uczestniczył marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Ewa Draus. Obecna była Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wraz z wicewojewodą Lucyną Podhalicz i wiceprezesem PARP Adamem Banaszakiem. Nie zabrakło parlamentarzystów, wśród nich: senator Alicji Zając, posłanek Krystyny Wróblewskiej i Haliny Szydełko, posłów: Wojciecha Buczaka, Kazimierza Gołojucha i Andrzeja Szlachty. Pojawili się radni województwa: Adam Drozd, Jacek Magdoń i Wojciech Zając. Przybyli obecni oraz poprzedni samorządowcy z powiatu strzyżowskiego, wśród nich m.in. starosta Bogdan Żybura, poprzedni starosta Robert Godek oraz wójt Czudca Andrzej Ślipski.

Dużą rangę i znaczenie tej inwestycji podkreślał w Czudcu marszałek Władysław Ortyl.

Właśnie w tym miejscu powstają i krzyżują się ważne inwestycje dla Podkarpacia, ważne inwestycje dla powiatu strzyżowskiego. Nowa droga prowadzi nas do obwodnicy Strzyżowa, dalej do Jasła. Dlatego już w tym miejscu kumulacja tych inwestycji jest bardzo duża. Suma środków, które były w ten obszar zaangażowane to jest prawie 300 mln zł. – powiedział.

Inwestycje nie mogły być realizowane bez zaangażowania funduszy europejskich i celowych programów UE.

Właśnie w tym celu powstał program Polski Wschodniej, także dzięki inicjatywie marszałka Marka Kuchcińskiego. Dziś możemy tę inwestycję otworzyć i oczekiwać jej połączenia z niezwykle ważnym węzłem drogi S19 w Babicy. Te decyzje już są dokonane, plany są w realizacji, za chwilę droga Via Carpatia będzie przebiegała w sposób bezkolizyjny przez państwa miejscowości, z nową obwodnicą i drogą aż do Jasła. Widać, że to nie jest działanie punktowe. Jest to szerszy plan – wielka synergia wielu działań i projektów, a także budżetów wielu samorządów – wyliczał marszałek.

Realizacja inwestycji pochłonęła ponad 85 mln zł, dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło niemal 73 mln. zł.

Gmina Czudec leży przy skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych: drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Rzeszów– Barwinek (SK) oraz drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce, która jest jedną z ważniejszych tras z Jasła i Krosna w kierunku Rzeszowa, a dalej Warszawy i Lublina. Docelowo, droga wojewódzka nr 988 wraz z obwodnicą Czudca i będącą w budowie obwodnicą Strzyżowa włączać się będzie do drogi ekspresowej S19 w węźle „Babica”.

tekst/fot. Michał Mielniczuk
wideo: Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP