Cieszę się, że wraz z Państwem mogę dokonywać uroczystego otwarcia tej ważnej inwestycji.  Wiem, że ten most jest dla Państwa ważny, czego dowodzi niezwykle serdeczne powitanie, jakie otrzymaliśmy  - mówił w Ulanowie marszałek Władysław Ortyl.

Przy dźwiękach muzyki, z towarzyszeniem kapeli oraz licznie przybyłych mieszkańców w Ulanowie uroczyście przecięto wstęgę na nowym moście na Tanwi, oficjalnie dopuszczając go do ruchu.  

W uroczystości uczestniczyli między innymi podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, senator RP Janina Sagatowska, poseł Rafał Weber, dyrektor PZDW Piotr Miąso wraz z pracownikami, lokalni samorządowcy – starosta niżański Robert Bednarz, burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz, przedstawiciele firmy Mostostal Kielce - wykonawcy inwestycji oraz mieszkańcy Ulanowa i Wólki Tanewskiej.

Budowa mostu na Tanwi w Ulanowie to jedno z zadań wchodzących w zakres większego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. 

Przed nami dalsza część tej inwestycji na drodze Dąbrowica – Sieraków. To odcinek, który będziemy realizować, a za tym idzie budowa kolejnego mostu. Pokazujemy, że inwestycja na tym odcinku drogi jest ważna, że będzie to wspierało rozwój gospodarczy gminy i powiatu, ale przede wszystkim będzie służyło mieszkańcom jako bezpieczna droga  – podkreślał marszałek Ortyl w Ulanowie. - W tej inwestycji są zaangażowane środki unijne z RPO WP, z budżetu województwa, ale także z budżetu gminy – ten ważny montaż pokazuje, że najlepiej dla rozwoju przyczynia się dobra współpraca, partnerstwo ze strony różnych podmiotów - mówił na nowym moście marszałek Władysław Ortyl.   

Inwestycja kosztowała blisko 16 mln złotych, z czego aż ponad 13, 7 mln złotych pochodziło ze środków unijnych.

Ta inwestycja ważna jest dla Ulanowa, dla powiatu, dla województwa podkarpackiego, ale także dla lubelskiego – mówił podsekretarz stanu Adam Hamryszczak. - Ona znacząco poprawia komunikację obu regionów z budowaną drogą ekspresową S-19,a także drogą nr 19 i droga nr 74. Na pewno poprawia jakość życia mieszkańców, komfort podróżowania i bezpieczeństwo. A to sprawi, że  poprawiają się warunki związane z atrakcyjnością inwestycyjną tego obszaru  - akcentował wiceminister Hamryszczak. 

Nowa przeprawa przez Tanew powstawała w zaledwie 8 miesięcy. Wykonawcą inwestycji była firma Mostostal Kielce S.A.

Jestem honorową mieszkanką Ulanowa i w imieniu mieszkańców dziękuję za ten nowy most. W Ulnowie pięknie kultywowane są polskie tradycje i to bardzo cieszy. Drogi, koleje to są nerwy gospodarki narodowej, one gwarantują rozwój. Te drogi, mosty są tu niezwykle potrzebne, aby przyjeżdżali turyści i inwestorzy, aby piękny, słynący tradycjami Ulanów mógł się jeszcze piękniej rozwijać – mówiła w czasie uroczystości senator RP Janina Sagatowska.

Inwestycja obejmowała budowę mostu, rozbudowę fragmentu drogi, budowę chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowę skrzyżowania oraz zjazdów oraz umocnienie brzegów i dna rzeki na kilku odcinkach.

Prace prowadzone były od kwietnia do grudnia 2018 roku.

Nowe drogi to dobry standard podróżowania, bezpieczeństwo  i wyższy poziom jakości życia – przypominał poseł Rafał Weber, podkreślając kwestię nowego programu inwestycyjnego na drogach  gminnych, który wprowadza rząd RP. 

W miejscu wysłużonego mostu, który został rozebrany powstał nowy, kompleksowo wyposażony w 7-metrową jezdnię, szerszy chodnik i ścieżkę rowerową. Zamontowane zostało również oświetlenie oraz balustrady i barierki dla  bezpieczeństwa ruchu.

Pragnę bardzo podziękować panu marszałkowi za tę inwestycję, dziękuję za zrozumienie jak ważny dla naszych mieszkańców i działających tu firm jest nowy most. Jako gmina wykonaliśmy projekt i dołożyliśmy 1 mln złotych z budżetu, co dla nas jako gminy było kwotą bardzo dużą  – mówił burmistrz Stanisław Garbacz.

Dla bezpieczeństwa podróżujących mostem ksiądz dziekan Kazimierz Żyłka poświęcił drogę i most, najpierw kropidłem, a później wylewając na niego kilka litrów wody święconej wprost z naczynia.

W imieniu mieszkańców Ulanowa glos zabrała pani Maria, której dom sąsiaduje z mostem.

Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję - mówiła pani Maria, dedykując przedstawicielom władz okolicznościowy wierz i wręczając kwiaty.

Aby ten most mógł tak sprawnie powstać, potrzebna była także współpraca i życzliwość mieszkańców, a tę widać tu na każdym kroku. Tym bardziej cieszę się, że możemy się tu spotkać – mówił marszałek Władysław Ortyl przyjmując bukiet róż.  

Nowy most ma najwyższą klasę nośności. Kiedyś mogły tu poruszać się pojazdy o nośności do 15 ton, teraz tonaż został podniesiony do 50 ton.  

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na infrastrukturę dróg wojewódzkich przewidziana została kwota prawie 180 mln euro czyli prawie 776 mln złotych. Do tej pory w trybie pozakonkursowym RPO WP zakontraktowano 22 projekty, o łącznej wartości dofinansowania ponad 520 mln złotych.

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Foto Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP