181219 oleszyce

Zakończyła się trwająca niespełna rok budowa długo wyczekiwanych obwodnic Oleszyc i Cieszanowa. W ramach dwóch zadań współfinansowanych z RPO WP na lata 2014 – 2020, powstały dwie obwodnice, których łączna wartość sięgnęła ponad 30 milionów złotych. Dziś, uroczyście oddano do użytku nowe drogi. W otwarciu udział wziął m.in. marszałek Władysław Ortyl.

Oprócz marszałka, przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali także m.in.: Poseł na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Pamuła, a także burmistrzowie - Oleszyc, Cieszanowa, Lubaczowa oraz przedstawiciele wykonawców.

Przed przecięciem wstęgi, marszałek Władysław Ortyl zwrócił uwagę na znaczenie obwodnic w rozwoju tej części województwa:

- Oddajemy dziś do użytku nowe obwodnice, które zwiększą dostępność komunikacyjną tej części Podkarpacia. Wierzę, że będą one dobrze służyły mieszkańcom regionu i tym, którzy przyjeżdżają na Roztocze. Myślę, że dzięki nim mieszkańcy odetchną, a ci, którzy będą użytkowali te drogi będą mogli bezpiecznie i sprawnie dojechać do swoich domów i miejsc pracy. […] Obwodnice z pewnością lepiej skomunikują ten obszar z pozostałą częścią regionu i jego stolicą - Rzeszowem oraz przyspieszą dojazd do autostrady A4, a stamtąd to możemy już zajechać nawet do Paryża – powiedział marszałek, jednocześnie nie krył zadowolenia, że budowę nowych dróg udało się przeprowadzić dzięki środkom z Unii Europejskiej.

- Cieszę się, że tę inwestycję mogliśmy zrealizować przy wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Przed nami kolejna perspektywa finansowa Funduszy Europejskich, gdzie również będą dostępne środki na budowę dróg i obwodnic – co oczywiście bardzo cieszy i już pozwala myśleć o podobnych inwestycjach – podkreślił Władysław Ortyl.

Anna Schmidt Rodziewicz, poseł na Sejm RP zauważyła, że obwodnice są kolejnymi ważnymi inwestycjami zrealizowanymi przez samorząd województwa na terenie powiatu lubaczowskiego:

- To wielka radość, wynikająca z szybkiego tempa procedowania i wykonania tej inwestycji. Samorządowi województwa udało się zrealizować kolejne plany inwestycyjne w powiecie lubaczowskim. Ja jeszcze przypomnę o kolejnych ważnych planach inwestycyjnych w tym powiecie związanych z budową obwodnic Narola i Lubaczowa. Jednak nie tylko inwestycje infrastrukturalne są tu realizowane, ale także bardzo istotne projekty miękkie, na bardzo duże kwoty. Zatem myślę, że groźby, które słyszeliśmy w poprzedniej kadencji, że warto odłączyć ten powiat od Podkarpacia i oddać do Lubelszczyzny odeszły już do lamusa – powiedziała poseł Anna Schmidt-Rodziewicz.

W ramach inwestycji wybudowano jednojezdniowe, dwukierunkowe drogi klasy G zostały wyposażone w 3,5-metrowe pasy ruchu i szerokie pobocza. Powstały nowe skrzyżowania, w tym 4 ronda, które w terenie zabudowanym zaopatrzono w chodniki i przejścia dla pieszych. Na rondach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 zastosowano rozwiązania, umożliwiające przejazd pojazdom ponadnormatywnym. Most nad rzeką Przerwa, przejścia dla zwierząt, przepusty i system odwodnienia to kolejne elementy kompleksowego wyposażenia obwodnic. Zainstalowane bariery energochłonne i oznakowanie zwiększą bezpieczeństwo podróżowania.

Wraz z budową obwodnic Oleszyc liczącej 3,2 km i Cieszanowa - 1,8 km, zmodernizowana została również ponad 4-kilometrowa trasa pomiędzy obwodnicą Oleszyc i mającą powstać do końca przyszłego roku obwodową Lubaczowa.

Budowa obwodnicy Oleszyc i Cieszanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 wyniosła: ponad 17 mln 500 tys. złotych, przy czym dofinansowanie z EFRR to: prawie 15 mln złotych, natomiast dofinansowanie z Budżetu Państwa to kwota ponad 2 mln 600 tys. złotych. Z kolei przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc została zrealizowana na kwotę ponad 16 mln złotych, przy dofinansowaniu z EFRR wynoszącym ponad 13 mln złotych i dofinansowaniu z Budżetu Państwa ponad 2 mln 300 tys. złotych. Wykonawcami inwestycji byli: firma STRABAG Sp. z o.o. oraz konsorcjum firm - PBI Infrastruktura z Kraśnika, PBI WMB z Sandomierza.

Tekst i fot.: D. Kozik

Wideo: M. Mielniczuk

Biuro Prasowe UMWP