O sile polskiej gospodarki świadczy współpraca między małymi, średnimi i dużymi firmami a państwem polskim. Mitem jest, że państwo nie jest nam do niczego potrzebne – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas Kongresu 590. Dziś, w CWK G2A Arena, przedstawiciele polskiego rządu, samorządowcy i przedsiębiorcy, kontynuują dyskusje związane z przyszłością polskiej gospodarki.

W swoim wystąpieniu premier Morawiecki wielokrotnie podkreślał, że postęp gospodarczy, który ma miejsce w naszym kraju, jest udziałem w ogromnej części polskich przedsiębiorców. Zwrócił uwagę na sukces, jakim było potwierdzenie w ostatnim czasie przez agencje ratingowe dobrego stanu polskiej gospodarki i podniesienie jej statusu do gospodarek rozwiniętych:

Uwolniliśmy potencjał polskiej gospodarki, mamy najszybszy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej, w tym kolejnym kwartale, który podał Eurostat. Jest się z czego cieszyć – mówił z nieukrywaną radością premier, który przemawiając do uczestników kongresu zwrócił uwagę, jak to określił:

Jestem tu po to, by dać Państwu sprawozdanie, z tego, co obiecywaliśmy, z założenia konstytucji dla biznesu, a później z wdrożenia tej konstytucji - powiedział Mateusz Morawiecki - Zaproponowany przez rząd model wzrostu gospodarczego jest modelem zrównoważonego wzrostu:

A przecież o to nam w szczególności chodziło, żeby gospodarka i społeczeństwo jechały, jak to się mówi, na jednym koniu, żebyśmy wszyscy byli na jednej łodzi na tym wzburzonym morzu światowej gospodarki. […] Coraz bardziej jesteśmy ze sobą powiązani, przy czym bardzo wielkie części społeczeństwa, które były na marginesie rozwoju społecznego są wśród nas. To była obietnica, która się rok do roku realizuje – dodał, podkreślając:

Gospodarka idzie w dobrym kierunku. Chcemy, żeby szybko rosły wynagrodzenia naszych pracowników - powiedział premier. W kolejnej części wystąpienia zwrócił uwagę na coraz lepszą jakość polskich produktów:

W czasach nie tylko PRL-u, ale jeszcze w pierwszych latach Trzeciej Rzeczpospolitej o jakimś towarze mówiono: A czy to jest zagraniczne?. Bo, jak zagraniczne, to znaczyło, że dobre, że wyższej jakości. Dzisiaj, zaczynamy pytać, czy to jest polskie, czy to jest polski produkt - nie tylko dlatego, że on jest nasz, ale coraz bardziej polski oznacza wysokiej jakości – powiedział.

Premier Morawiecki zwrócił też uwagę na obniżenie podatków, jakie nastąpiło w naszym kraju:

Dzisiaj dla małych i średnich przedsiębiorców, zaproponowaliśmy najniższy podatek w Unii Europejskiej - dziewięć procent, przy czym wielkie korporacje będą płacić podatek wielkości dziewiętnastu procent – powiedział jednocześnie wyrażając przekonanie, że niewielka grupa przedsiębiorców, ludzi przekonanych do zmian, jest w stanie zmieniać rzeczywistość gospodarczą. Premier nawiązał do obchodzonej rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości:

Dziś, kiedy już wywalczyliśmy wolną Polskę, kiedy mamy ten największy skarb – Rzeczpospolitą, miejmy świadomość, że walka o nasze interesy w Waszyngtonie, w Brukseli, w Berlinie, zdecyduje o kolejnej dekadzie, a nawet kolejnych dekadach, w jakich znajdzie się nasz kraj. […] Polska gospodarka podnosi głowę, polska gospodarka jest coraz bardziej widoczna  […] Orzeł polskiej gospodarki musi się wzbić w przestrzeń jak najwyżej – zakończył premier.

Tuż po swoim wystąpieniu na sesji plenarnej Kongresu 590, premier RP Mateusz Morawecki spotkał się z dziennikarzami na briefingu prasowym.

Z ogromną radością zawsze przyjeżdżam na Kongres 590, bo on świadczy o rosnącej sile polskiej gospodarki, ta ilość przedsiębiorców, to co oni mówią na temat gospodarki i biznesu. Zaraz zaczynam kolejne spotkanie z przedsiębiorcami. Moja misją od początku było wsparcie dla małych i średnich  firm. Na tym kongresie widać, jak zmienia się sytuacja polskich firm, które z jednej strony są zadowolone, że podatki są jednymi  najniższych w Europie- to nasz cit, który od stycznia wejdzie na poziomie 9 procent, a z drugiej strony widzą jak uczciwie i rzetelnie traktujemy światowe korporacje, które płacą należną część podatkową  w Polsce – podkreślał premier.

Ja chcę przede wszystkim przedsiębiorcom podziękować za ich ciężką i skuteczną, efektywną  pracę oraz  pracę ich pracowników , bo to właśnie ona doprowadziła do tego, że mamy włączającą politykę społeczną. Chcę przekazać państwu, że z przyjemnością wysłuchałem słowa prezesa Banku Światowego, że Polska staje się dziś przykładem dla wielu krajów świata, jak prowadzić zrównoważoną politykę gospodarczą. A że rzeczywiście to działa, świadczy o tym nasz najwyższy w Unii Europejskiej wzrost gospodarczy – mówił na spotkaniu z dziennikarzami podczas Kongresu 590 premier Mateusz Morawiecki.  

Na zakończenie wizyty Mateusza Morawieckiego na Podkarpaciu marszałek Władysław Ortyl wręczył premierowi miniaturę Dzwonu Niepodległości, odlanego na Podkarpaciu na zamówienie samorządu województwa podkarpackiego. Miniatura jest repliką ważącego ponad tonę dzwonu wykonanego na 100 rocznicę odzyskania niepodległości i  została odlana w Pracowni Ludwisarskiej im. Jana Felczyńskiego w Przemyślu. 

Jednym z punktów podsumowujących trzecią edycję Kongresu 590 była debata poświęcona Polsce za sto lat zatytułowana Raport #Polska 2118.

Tekst: D. Kozik/A.Gorzelak-Nieduży
Fot.: M. Mielniczuk
Wideo: S.Kieszkowski