Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Gospodarka i Transport

Stawiamy na dostępność Bieszczadów

KT

zdj 12 1Już za dwa lata pojedziemy przebudowaną drogą wojewódzką nr 894 na odcinku Hoczew-Polańczyk. Wczoraj podpisano umowę na przygotowanie projektu pod realizację inwestycji, której wartość oszacowano na ponad 65 mln złotych. Nowa droga zwiększy dostępność turystyczną miejsc wypoczynkowych położonych nad Soliną.

Pod umową na przygotowanie projektu pod realizację zadania swoje podpisy złożyli między innymi: wicemarszałek Maria Kurowska i Piotr Miąso – dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane. Planowane jest współfinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W wyniku inwestycji zostanie poszerzona jezdnia, powstaną szerokie pobocza, chodniki i zatoki autobusowe. Przebudowane zostaną skrzyżowania i zjazdy. W miejscu istniejących przepustów wybudowane zostaną mosty, z których każdy będzie posiadał najwyższą klasę nośności. Droga zostanie wyposażona w system odwodnienia. Zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oświetlenie i oznakowanie.

Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji dla przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 895 od Soliny do miejscowości Myczków.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. - lider, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. jako partner oraz REMOST Sp. z o.o. – partner. Termin zakończenia robót budowlanych został zaplanowany na 30 października 2020 roku.

Tekst: D. Kozik
Biuro Prasowe UMWP
Fot: PZDW