170622 s19Planowane inwestycje drogowe w województwie podkarpackim nie ograniczają się oczywiście tylko do dróg wojewódzkich. Dziś w Warszawie, wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit uzgodnił szczegóły kolejnych. Stosowne podpisy złożył w obecności marszałka i podkarpackich parlamentarzystów.

Wraz z marszałkiem Władysławem Ortylem byli także Bogdan Rzońca, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury oraz poseł Kazimierz Gołojuch .

Wspomniane inwestycje to: poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego na dojazdach do drogowego przejścia granicznego Korczowa wraz z systemem wspomagającym zarządzanie ruchem oraz rozbudowa DK nr 28 na odc. Siepietnica – Trzcinica.

- To bardzo ważna decyzja rządu. Cieszę się, że kolejne drogi krajowe będą rozbudowane. Przypomnę, że niedawno rada ministrów zmieniła również Plan Budowy Dróg Krajowych, w którym uwzględniono wsparcie dla S19, a jest to dla nasz priorytetowa inwestycja – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Zakres inwestycji obejmuję poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego na dojazdach do drogowego przejścia granicznego Korczowej wraz z systemem wspomagającym zarządzanie ruchem w woj. podkarpackim

Zakres rzeczowy zadania obejmuje system buforowania pojazdów ciężarowych oraz projektowanie urządzeń systemu zarządzania ruchem na odcinku autostrady A4 poprzedzającym przejście graniczne w Korczowej, a także na odc. dk nr 94, które umożliwią dynamiczną informację dla kierowców, dynamiczne wprowadzanie objazdu, automatyczne wykrywanie zdarzeń, monitorowanie warunków ruchu, warunków pogodowych, informację o czasie podróży, o ilości miejsc parkingowych, a także dozór wizyjny. Po zakończeniu inwestycji powstanie kompletny system zarządzania długością kolejki na przejściu granicznym w Korczowej, który docelowo będzie elementem Systemu Zarządzania Ruchem. Zadanie obejmuje odc. drogi o długości 4,6 km. Realizację przewidziano na lata: 2017-2018 r.

Rozbudowa dk nr 28 na odc. Siepietnica – Trzcinica

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

rozbudowę drogi wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś,

przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,

budowę brakujących chodników, w tym brakującego chodnika przy dk nr 28 w Bieczu,

budowę zatok autobusowych, przebudowę i remont istniejących chodników,

przebudowę i odtworzenie systemu odwodnienia,

budowę urządzeń technicznych, budowę kanałów technologicznych.

Zadanie obejmuje odc. drogi o długości 15,0 km. Realizację przewidziano na lata 2017-2020.

 

Biuro prasowe MIB/opr. Tomasz Leyko (UMWP)

FOT: biuro prasowe MIB