170601 kolbuszowyMiejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów przebuduje 18-kilometrowy odcinek drogi pomiędzy Kolbuszową a Sokołowem Małopolskim. Umowę na realizację inwestycji podpisali dziś w siedzibie kolbuszowskiego starosty: marszałek Władysław Ortyl, dyrektor PZDW Piotr Miąso - reprezentujący inwestora, natomiast w imieniu wykonawcy dokument sygnował Franciszek Kosiorowski, wiceprezes MPDiM.

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 875 od końca obwodnicy Weryni do początku obwodnicy Sokołowa Małopolskiego, będzie stanowił dopełnienie kompleksowej przebudowy drogi łączącej Mielec, Kolbuszową, Sokołów Małopolski i Leżajsk. Koszt jej realizacji wyniesie ponad 34 mln zł, natomiast planowany termin oddania inwestycji to lipiec 2018 r.

Kierowcy jadący z północno-zachodniej części województwa będą mogli dojechać bezpośrednio do obwodnicy Sokołowa Małopolskiego, która w przyszłości będzie stanowiła połączenie z drogą ekspresową S19. Ten fakt podkreślał marszałek Władysław Ortyl, mówiąc także o charakterystycznym sposobie podziału inwestycji.  

Podpisując umowę domykamy dojazd tą drogą do węzła S-19 w Sokołowie Małopolskim - mówił marszałek, dodając jednocześnie -  Koncepcja dzielenia na mniejsze odcinki była związana z naszym staraniem, aby firmy podkarpackie mogły startować w przetargach na realizację tych inwestycji - wyjaśniał Władysław Ortyl.

Marszałek podziękował także parlamentarzystom i samorządowcom, zabiegającym o realizację tej inwestycji.

Chciałbym też podziękować parlamentarzystom za zaangażowanie i starania na rzecz tej inwestycji, mam tu na myśli m.in. posła Zbigniewa Chmielowca i Mieczysława Miazgę, posłankę Krystynę Wróblewską, posła Wojciecha Buczaka, który zabiegał o tę drogę pracując w zarządzie województwa. Podziękowania należą się również byłemu parlamentarzyście, a obecnie europosłowi Stanisławowi Ożogowi. Pragnę też podkreślić rolę samorządowców, takich jak burmistrz Jan Zuba, starosta Józef Kardyś oraz wójtów gmin, przez które biegnie droga. Nie mogę zapomnieć również o dużej roli wicemarszałka Bogdana Romaniuka i radnej województwa Ewy Draus. Wszystkim państwu serdecznie dziękuję - dodał na zakończenie marszałek.

 

 

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

                                               

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. – Lider

                    WOLMOST Sp. z o.o. – Partner

 

Wartość umowy: 34 299 898,83 zł

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 1 czerwca 2017 r.

 

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 lipca 2018 r.

W latach 2008 – 2009 w ramach ZPORR  przebudowany został odcinek od Sokołowa Małopolskiego do Leżajska. W latach 2009 – 2011 dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 zmodernizowano ponad 20-kilometrowy odcinek pomiędzy Mielcem i Kolbuszową. W ramach wspomnianego zadania powstała również mała obwodnica Kolbuszowej wraz z mostem na Nilu.

Przedłużeniem drogi wojewódzkiej nr 875 będzie ponad 6-kilometrowa obwodnica Kolbuszowej i Weryni. Obwodnica Sokołowa Małopolskiego natomiast  w przyszłości będzie stanowiła połączenie z drogą ekspresową S19. Obie wspomniane inwestycje realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Projekt obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 875 przebiegający przez miejscowości: Dzikowiec, Osia Góra, Krzaki Wolskie, Poręby Raniżowskie, Raniżów, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Zmysłów i Turza. Na całej długości jezdnia będzie posiadała dwa 3-metrowe pasy ruchu. Droga wyposażona zostanie obustronnie w pobocza bitumiczne i gruntowe.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że Wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane.

Zakres inwestycji:

-           przebudowa i punktowa rozbudowa drogi wojewódzkiej w istniejącym przebiegu

-           przebudowa/rozbudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi

-           budowa mostu nad rzeką Zyzoga

-           przebudowa/rozbudowa przepustów

-           budowa i przebudowa zatok autobusowych

-           budowa i przebudowa i chodników

-           budowa ścieżki rowerowej

-           budowa, przebudowa i rozbudowa zjazdów do posesji indywidualnych i publicznych

-           przebudowa/rozbudowa odwodnienia drogowego (rowów oraz kanalizacji deszczowej)

-           budowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie

-           przebudowa oświetlenia drogowego

-           budowa urządzeń ochrony środowiska.

 

Michał Mielniczuk/BP UMPW, mat. pras. PZDW

fot. Michał Mielniczuk