170428 dynow

Obwodnica Dynowa będzie gotowa w lipcu 2018 roku. Dziś w Urzędzie Miasta w Dynowie swoje podpisy pod umową złożyli w imieniu wykonawcy firmy Eurovia Polska Andrzej Gruszka, dyrektor o. Małopolska i wiceprezes zarządu Arkadiusz Kierowicz oraz Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Autografy złożono w obecności posłów: Krystyny Wróblewskiej i Wojciecha Buczaka, członka zarządu województwa Stanisława Kruczka oraz najbardziej zainteresowanego burmistrza Dynowa Zygmunta Frańczaka.

- To obwodnica niezwykle oczekiwana przez mieszkańców. Wielka budowa autostrady zostawiła tu swoje ślady. Przez ten region przejeżdżały dziesiątki samochdów wiozących kruszywo czy inne materiały na budowę, dlatego budowa obwodnicy i przebudowa tutejszych dróg jest konieczna. Stąd też oprócz umowy, podpisaliśmy dziś list intencyjny w sprawie dalszych prac na drogach wojewódzkich w tym terenie – powiedział Stanisław Kruczek.


Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje, poza środowiskową która już została wydana, oraz wykonać roboty budowlane. Na tym etapie nie ma jeszcze konkretnych rozwiązań projektowych. Program Funkcjonalno – Użytkowy, na podstawie którego został ogłoszony przetarg, stanowi koncepcję – zawiera ogólne założenia dotyczące budowy obwodnicy, które podczas opracowywania dokumentacji projektowej mogą ulec zmianie.
Pomimo koniecznych do zrealizowania inwestycji wyburzeń budynków mieszkalnych i gospodarczych, na budowie obwodnicy omijającej zatłoczone centrum miasta skorzystają przede wszystkim mieszkańcy i przedsiębiorcy lokalni. Poprawę w zakresie bezpieczeństwa, płynności i komfortu jazdy odczują również kierowcy z pozostałych części regionu, a nawet Polski, przemieszczający się przez Dynów tranzytowo. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Dodatkowo podczas dzisiejszej uroczystości podpisany został list intencyjny w sprawie udrożnienia przejazdu ze stolicy Podkarpacia w kierunku południowym poprzez przebudowę/rozbudowę dróg wojewódzkich nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz nr 835 na odc. Szklary – Dynów. Projekt ten, poprzez rozwój infrastruktury drogowej, będzie ważnym elementem podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększy spójność przestrzenną i bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Gminy Tyczyn, Gminy Błażowa, Gminy Hyżne, Gminy Dynów oraz usprawni komunikację w kierunku południowym Województwa Podkarpackiego. List podpisali Stanisław Kruczek, członek zarządu Województwa Podkarpackiego, Jerzy Kocój Burmistrz Błażowej, Janusz Skotnicki burmistrz Tyczyna, wójt Dynowa Krystyna Sówka oraz Joanna Błońska zastępca wójta Hyżnego.

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP

Informacje szczegółowe
obwodnica Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska


Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.
Wartość robót budowlanych: 29 976 437,28 zł
Data podpisania umowy na roboty budowlane: 27 kwietnia 2017 r.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 30 lipca 2018 r.

3,5 kilometrowa jednojezdniowa (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy) trasa klasy G zostanie poprowadzona nowym śladem po wschodniej stronie miasta, w sąsiedztwie kolejki wąskotorowej relacji Przeworsk – Dynów.

W ramach inwestycji przewidziana została budowa:
- 3 mostów (przez rz. Harta, rz. Dynówka, potok Ostrówek)
- 2 skrzyżowań typu rondo (na początku i końcu obwodnicy tj. skrzyżowaniu dróg
wojewódzkich nr 835 i nr 884 oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835)
- 2 przejazdów kolei wąskotorowej
- skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę (drogi powiatowe, gminne)
- dróg dojazdowych (serwisowych) oraz zjazdów publicznych i indywidualnych
- przepustów
- odwodnienia drogi
- oświetlenia
- urządzeń ochrony środowiska.