160621 prow137 podkarpackich samorządów otrzymało dofinasnowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na inwestycje drogowe. Łączna kwota dofinansowania to blisko 90 mln złotych. Umowy z przedstawicielami gmin i powiatów zostały podpisane we wtorek 21 czerwca w urzędzie marszałkowskim.

W podpisaniu umów wziął udział członek zarządu Lucjan Kuźniar, który życzył samorządom, które otrzymały dofinansowanie, powodzenia w realizacji inwestycji.

Środki na gminne drogi były wyczekiwane już w poprzedniej perspektywie, wiele mówiło się o tym, że trzeba coś zrobić, aby poprawić sytuację komunikacyjną w gminach. Te umowy o dofinansowanie są odpowiedzią na te oczekiwania i potrzeby – mówił Lucjan Kuźniar.

O dofinansowanie mogły starać się gminy, powiaty, związki międzygminne oraz związki powiatów. Limit środków na wnioskodawcę wynosił 3 mln zł, a poziom dofinansowania ze środków EFRROW to 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Wśród samorządów, które otrzymały najwyższe dofinansowanie znalazły się głównie powiaty: niżański, krośnieński, leżajski, lubaczowski, rzeszowski, a także gmina Stary Dzików, gmina Łańcut i Medyka.

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych trwał od 14 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. W ramach naboru złożonych zostało aż 267 wniosków. Po ich ocenie na liście ostatecznie znalazło się 237 wnioskodawców (lista poniżej), z których umowy o dofinansowanie podpisało 137 samorządów – gdyż taka była wysokość limitu środków, jakie otrzymało Podkarpacie.

Przewidując oszczędności na inwestycjach po przetargach, marszałek W. Ortyl zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przyznanie pomocy do wysokości przekraczającej 20 % wysokości dostępnego limitu, czyli na tzw. „nadkontraktację”. Jeżeli samorząd województwa otrzyma z ministerstwa taką zgodę, będą zawierane kolejne umowy.

Poniżej lista samorządów, które zakwalifikowały się do dofinansowania. 137 pierwszych samorządów z tej listy podpisało umowy o dofinasowanie z PROW.

Monika Konopka
fot. Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP