Jest pierwszy krok w kierunku powstania Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Dziś w urzędzie marszałkowskim został w tej sprawie podpisany list intencyjny. Dokument podpisali samorządowcy z kilkunastu podkarpackich gmin, na terenie których będzie realizowany ten projekt, w tym prezydent Rzeszowa. Samorząd województwa reprezentowali marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Dokument zawiera przede wszystkim wolę współpracy i chęć wspólnej realizacji projektu oraz wstępny podział kompetencji. Liderem projektu będzie samorząd województwa, a lokalne samorządy  partnerami. W projekcie będą też uczestniczyć Polskie Linie Kolejowe.

To jest bardzo ważny projekt. Podmiejska Kolej Aglomeracyjna pozwoli na szybszy dostęp mieszkańców Podkarpacia z takich powiatów jak kolbuszowski, strzyżowski, dębicki, ropczycko-sędziszowski, przeworski czy jarosławski do stolicy regionu. To będzie miało pozytywny wpływ na środowisko, a także zmniejszymy w Rzeszowie natężenie ruchu – mówił podczas spotkania wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

W ramach projektu planowanych jest szereg inwestycji. Między innymi zakup 12 sztuk nowoczesnego taboru oraz budowa zaplecza technicznego dla pojazdów szynowych. Powstanie także 14 nowych przystanków, a stare przystanki i stacje zostaną wyremontowane. Projekt to także budowa zupełnie nowej linii kolejowej do Jasionki.

Projekt będzie też uwzględniał dojazd do Portu Lotniczego w Jasionce, do ważnego węzła komunikacyjnego, ale też węzła związanego ze strefą przemysłową, bo to jest na razie istotniejsze niż sam transport pasażerów. Ale gdy lotnisko rozwinie się jeszcze bardziej, gdy będzie więcej pasażerów, kolej aglomeracyjna będzie miała jeszcze większe znaczenie – tłumaczył marszałek Władysław Ortyl.

Projekt obejmie swym obszarem gminy zlokalizowane w obrębie linii kolejowych biegnących od Dębicy do Przeworska oraz od Kolbuszowej po Strzyżów. Na terenie tych gmin zostaną wybudowane lub przebudowane drogi dojazdowe do dworców i stacji, powstaną też między innymi parkingi w systemie parkuj i jedź. Takie plany ma między innymi Sędziszów Małopolski.

My w Sędziszowie Małopolskim jesteśmy zadowoleni z tej inicjatywy. Planujemy realizację centrum przesiadkowego, tak aby pasażerowie mogli zostawić samochód i dalej jechać koleją. Także dworzec w Sędziszowie będzie budowany od nowa – wyliczał planowane inwestycje Bogusław Kmieć -burmistrz Sędziszowa Małopolskiego

Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do poprawy komunikacji w stolicy Podkarpacia, a tym samym wpłynie na rozwój całego regionu. Dlatego prezydent Rzeszowa podkreślał wagę podpisanego listu intencyjnego.

To dzisiejsze spotkanie to początek realizacji tego ważnego projektu. Dziękuję panu marszałkowi za tę decyzję, która z pewnością będzie przyczyniać się do tego, ze Podkarpacie będzie się rozwijać – mówił prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc

Inwestycja została oszacowana na ponad 357 mln złotych. Będzie realizowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wideo już wkrótce.

Monika Konopka
Fot. Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Biuro prasowe UMWP