Wyróżnienie UMWP w KielcachMożliwości inwestycyjne w regionach Polski wschodniej, przedstawienie osiągnięć projektu Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w latach 2007-2013 oraz wskazanie kierunków rozwoju w nowej perspektywie 2014-2020 były głównymi tematami odbywającej się konferencji w Kielcach. Zorganizowana z inicjatywy MSZ i MIiR była także okazją do wręczenia wyróżnień. Jedno z nich, przyznane dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, odebrał wicemarszałek Wojciech Buczak.

Sama konferencja złożona była z 4 zasadniczych paneli, podczas których omawiano i prezentowano atrakcyjność Polski Wschodniej dla inwestorów, jej szanse w zacieśnianiu współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu, uruchomienie potencjał gospodarczego w latach 2007-2013 oraz kwestię dostępności transportowej jako fundamentu rozwoju regionów wschodnich.

Pierwszy dzień konferencji zakończono natomiast galą uroczystego przyznania wyróżnień dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zaszczyt ten spotkał również nasze województwo i podkarpacki urząd marszałkowski.

Wyróżnienie zostało przyznane za realizację projektu „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875”. Chodzi oczywiście o most na Wiśle w Połańcu, który oddany do użytku końcem 2014 roku połączył dwa województwa – podkarpackie i świętokrzyskie. Ta wspólna inwestycja obu samorządów nie tylko skróciła trasę przejazdu z Rzeszowa do Kielc, ale pozwoliła na zdecydowanie lepsze skomunikowanie obu województw, a co za tym idzie rozwój gospodarczy.

Mateusz Werner

Kancelaria Zarządu

 

Fot. Sejmik.kielce.pl

Targikielce.pl

Biuro Prasowe UMWP