Kierowcy poruszający się drogą wojewódzką nr 986 mogą odetchnąć z ulgą. Przywrócona została płynność ruchu na trasie Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa. Trwające blisko 10 miesięcy roboty przy zabezpieczaniu osuwiska zostały zakończone. W oddaniu inwestycji uczestniczył marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Wojciech Buczak.

Osuwisko w ciągu drogi wojewódzkiej Tuszyma – Wiśniowa, obejmujące zarówno pas drogowy jak i teren przyległy (w tym cmentarz w Wielopolu Skrzyńskim) uaktywniło się po bardzo obfitych opadach deszczu w 2010 roku. Zerwana ziemia zasypała wówczas drogę wojewódzką oraz zniszczyła przycmentarny parking. Osuwisko spowodowało obniżenie korony drogi na ponad 50 metrowym odcinku. Ze względów bezpieczeństwa konieczne stało się wprowadzenie w tym miejscu ograniczenia tonażowego (10 ton).

Po trwających około 10 miesięcy pracach osuwisko zostało trwale zabezpieczone, a droga zyskała przede wszystkim nową, komfortową nawierzchnię. Osuwisko zostało zabezpieczenie poprzez wykonanie m.in. przypór ponad i pod jezdnią. Odbudowana została i dodatkowo zabezpieczona murem oporowym z koszy siatkowo – kamiennych skarpa drogowa. Wykonane zostały również: przepust pod koroną drogi, odwodnienie powierzchniowe i wgłębne oraz kanalizacja deszczowa.

Cieszę się, że oddajemy dziś tę ważną inwestycję. Planujemy remonty dróg, chodników, ale szkód jakie wyrządzają klęski żywiołowe nie da się zaplanować. Osuwisko powstało się po ulewnych deszczach w 2010 roku. Zerwana ziemia zasypała wówczas drogę wojewódzką oraz zniszczyła parking przycmentarny. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli, aby znalazły się pieniądze żeby umocnić to osuwisko i odbudować drogę – powiedział marszałek W. Ortyl.

Koszt całej inwestycji to blisko 5,9 mln złotych. Większa część środków (ok. 4,5 mln zł) pochodziła z budżetu państwa – projekt został dofinansowany ze środków dotacji celowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 1,4 mln zł to wkład własny samorządu województwa podkarpackiego.

Opr. biuro prasowe UMWP
Fot. M. Werner