Przyszłość lotnisk oraz strategia marki „Karpaty” – to dwa panele, w których wziął udział marszałek Władysław Ortyl podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Marszałek uczestniczył także w VIII Forum Inwestycyjnym w Tarnowie.

Marszałek W. Ortyl był moderatorem panelu „Marka „Karpaty” – strategia na przyszłość”. W dyskusji poświęconej promocji euroregionu karpackiego poprzez stworzenie rozpoznawalnej marki karpackiej uczestniczyli m.in. Anatolij Matwijenko – Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, Andrzej Sztorc - Poseł na Sejm RP, Jerzy Kwieciński - wiceprezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Dawid Lasek – wiceprezes Euroregionu Karpackiego. Debata odbyła się w ramach zapoczątkowanego w 2010 roku cyklu konferencji „Europa Karpat” , który towarzyszy Forum w Krynicy od 2011 roku. Inicjatorem debaty jest wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński. Oprócz marki „Karpaty” podczas konferencji  „Europa Karpat” rozmawiano także o barierach i szansach dla współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach odrodzenia geopolityki, a także o ochronie dziedzictwa kulturowego Karpat oraz rozwoju turystyki i edukacji.

Lotniska w 2015 roku – jak sprawić, by lotnisko stało się opłacalnym biznesem? – to temat kolejnego panelu, w którym wziął udział marszałek W. Ortyl w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy. Marszałek mówił o inicjatywach podkarpackiego portu lotniczego w Jasionce, m.in. o rozwoju infrastruktury, zwiększaniu siatki połączeń oraz o działaniach zmierzających do uruchomienia lotów cargo.

Marszałek wziął także udział w VIII Forum Inwestycyjnym w Tarnowie, gdzie wystąpił z prezentacją „dobre praktyki przekształceń monokultur przemysłowych Podkarpacia oraz rozwój gospodarczy z wykorzystaniem instrumentów specjalnych stref ekonomicznych i parków naukowo-technologicznych”.

Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP