17 kilometrów i ponad 152 mln złotych – to najkrótszy opis oddanej właśnie dla kierowców obwodnicy Mielca. Nowa droga będzie służyć mieszkańcom i przedsiębiorcom ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Obwodnica otwiera także miasto na nowe inwestycje, bo zwiększa dostępność komunikacyjną obszarów, które dotychczas były zamknięte dla inwestorów.

- Myślę, że jest duży powód do satysfakcji dla wielu osób i instytucji. […] Pamiętajmy o tym, że wszyscy musieli w jakiejś części - mniejszej, lub większej - dołożyć się do tej inwestycji, a jest ona naprawdę na wysokim poziomie technicznym. Obwodnica łączy się z Połańcem, z Kolbuszową, omija Mielec, wyznacza nowe przebiegi dróg wojewódzkich. Od dzisiaj w Mielcu będzie po prostu ciszej i bezpieczniej jeżeli chodzi o przejazd ciężkiego transportu przez centrum miasta – mówił podczas otwarcia obwodnicy marszałek Władysław Ortyl.

W uroczystym otwarciu udział wzięła między innymi Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Obwodnica powstała dzięki wsparciu z programu Rozwój Polski Wschodniej.

 

- To bardzo ważna inwestycja nie tylko dla społeczności lokalnej, ale dla całego województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego, bo obwodnica stanowi element 120-to kilometrowego ciągu dróg łączącego te dwa regiony. To jest właśnie cel strategiczny w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, w którym patrzymy na rozwój całego makroregionu – mówiła podsekretarz stanu Iwona Wendel.

 

Mielecka obwodnica powstała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica. Na północy łączy się z mostem na Wiśle w Połańcu, który został oddany w ubiegłym roku do użytku, jako wspólna inwestycja samorządów województw - podkarpackiego i świętokrzyskiego. Skraca tym samym komunikację między stolicami obu województw i jest szansą na ożywienie gospodarcze tych terenów.

Wsparcie unijne dla tej inwestycji to niebagatelna kwota - bo aż ponad 124 mln zł. Budowa obwodnicy rozpoczęła się w kwietniu 2012 roku, dziś liczy ona aż 2 wiadukty, 12 skrzyżowań, 2 zatoki autobusowe i 9 przejść dla zwierząt. Zbudowana jest z dwóch pasów ruchu o szerokości 3,5 m i utwardzonego pobocza.

Damian Kilian, członek Automobilklubu Mielec uczestniczący w otwarciu obwodnicy mówił o atutach nowej drogi:

 

-  Mi, jako mieszkańcowi Mielca przeszkadzało to, że cały ruch był skupiony w centrum miasta, zwłaszcza ze względu na przejazd samochodów ciężarowych i TIR-ów. Dojazd w tym kierunku zawsze był problemem, teraz będę mógł bezpieczniej podróżować, nie będę musiał stać w korkach – mówił.

 

Automobilklub Mielecki przygotował specjalną paradę. Sznur zabytkowych pojazdów przemierzył całą 17 kilometrową trasę. Budowa obwodnicy Mielca była jedną z najważniejszych inwestycji Samorządu Województwa Podkarpackiego, któremu przyświeca idea szerszego otwarcia Podkarpacia na nowe inwestycje i rozwój turystyki. Dzięki rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej nasz region staje się bardziej dostępny dla świata, co ma niebagatelne znaczenie w dobie globalizacji i rozwoju technologii.

Daniel Kozik
Fot. Michał Mielniczuk
Wideo: Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe