W czwartek 25 czerwca w Urzędzie Gminy Leżajsk odbyło się spotkanie dotyczące przyszłości Browaru Leżajsk. Wicemarszałka Wojciecha Buczaka na spotkaniu reprezentował Waldemar Szumny.

 

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy obecni byli przedstawiciele władz różnych szczebli. Gospodarz spotkania wójt Krzysztof Sobejko podziękował za przybycie i powitał m.in. przedstawicieli wojewody podkarpackiego i marszałka województwa, dyrektor biura posła Kazimierza Gołojucha, starostę leżajskiego, burmistrzów Leżajska i Nowej Sarzyny, przewodniczącego Rady Gminy Leżajsk oraz osoby duchowne.

Na wstępie wójt podkreślił nastawienie na dialog i nadzieję na wspólne znalezienie najlepszego rozwiązania. Jednocześnie poinformował, że z powodu choroby nie będzie obecny Guillaume Duverdier – prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A., ale będzie możliwe bezpośrednie połączenie z nim poprzez wideokonferencję.

Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A., będącej właścicielem leżajskiego przedsiębiorstwa, przeprosił za swoją nieobecność i podziękował wójtowi za zorganizowanie tego spotkania. Następnie szczegółowo przedstawił analizę sytuacji firmy i wyraził gotowość wysłuchania osób obecnych na sali.

Pierwszy głos zabrał wójt Krzysztof Sobejko, który m.in. przedstawił prezentację „Park Przemysłowy Gminy Leżajsk”. Następnie wśród licznych wystąpień zebranych osób w imieniu wicemarszałka Wojciecha Buczaka głos zabrał Waldemar Szumny. Nawiązał do poniedziałkowych rozmów wicemarszałka z wójtem dotyczących sytuacji w przedsiębiorstwie, przypomniał o tradycjach, potencjale  oraz możliwościach leżajskiego zakładu, jak również o możliwości udziału przedstawiciela samorządu województwa w przypadku tworzenia zespołu roboczego.

Po wysłuchaniu wypowiedzi zebranych osób prezes Guillaume Duverdier podziękował obecnym za konkretne propozycje i za deklarowane wsparcie. Wójt gminy Leżajsk również podziękował za krzepiące słowa, które nie pozbawiają nadziei i tym zakończył spotkanie.

Waldemar Szumny
Kancelaria Zarządu