Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 to nowe rozwiązanie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, którego środki mają zostać przeznaczone dla młodzieży (nie pracującej, nieuczestniczącej w kształceniu i szkoleniu) na płatne staże, dotacje pozwalające założyć własną działalność gospodarczą, szkolenia zwiększające kompetencje zawodowe czy bony pokrywające koszty dojazdu lub zamieszkania wynikające z podjęcia pracy. W drugiej połowie 2015 roku o środki Programu będą mogły również w ramach konkursów aplikować niepubliczne instytucje działające na rzecz rynku pracy Podkarpacia.

Tomasz Czop - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie jest przekonany, że imponujące fundusze, które trafią do województwa podkarpackiego, będą bardzo ważnym czynnikiem rozwoju regionu, pozwalającym jego młodym mieszkańcom skutecznie odnaleźć się na rodzimym rynku pracy.

„PO WER celuje idealnie w jeden z największych problemów Podkarpacia. Jest skierowany do młodzieży, która w związku z nieadekwatnymi dla nich ofertami zatrudnienia, wymagającymi wykazania bogatego doświadczenia, nie może sprawnie rozpocząć kariery zawodowej na terenie województwa. Na uzyskanie wsparcia może liczyć nawet 60 tysięcy osób.” – podkreśla dyrektor rzeszowskiego WUP.

Młodzi ludzie poza płatnymi stażami, dobrze znanym aktywizującym instrumentem EFS, będą mogli liczyć na dotację na dofinansowanie działalności gospodarczej w wysokości 23,6 tys. zł, bon na podniesienie kwalifikacji na kwotę ok. 4 tys. zł czy bon zasiedleniowy stanowiący pomoc na podjęcie pracy poza miejsce zamieszkania – do 8 tys. zł.

 „Zakończyliśmy już nabór projektów pozakonkursowych dla powiatowych urzędów pracy w województwie podkarpackim. Właśnie podpisujemy umowy o dofinansowanie tych projektów. Przygotowujemy się również do przeprowadzenia naborów w trybie konkursowym - nastąpi na przełomie lipca i sierpnia. To wtedy PO WER ruszy pełną parą.” – zapewnia Jolanta Płonka, Kierownik Wydziału Wdrażania PO WER Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, natomiast na poziomie regionalnym będzie on wdrażany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.