Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w cyklu 5 bezpłatnych jednodniowych spotkań informacyjnych o tematyce eksportowej. Prelegenci z dużym doświadczeniem w obszarze eksportu przedstawią przedsiębiorcom perspektywy handlowe na rynku czeskim i słowackim, cechy efektywnej strategii eksportowej firmy, zagadnienia z zakresu podatku od towarów i usług VAT w obrocie międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym, jak skutecznie promować firmę na rynku międzynarodowym oraz zagadnienia celne.

Celem działalności COIE jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, bezpłatnych usług informacyjnych potrzebnych do realizacji eksportu. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce. Potencjalni inwestorzy zagraniczni mają łatwiejszy  dostęp do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE zapewniają zagraniczne placówki MG - Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania wybranych rynków zagranicznych.

W ramach świadczonych usług COIE organizuje corocznie spotkania informacje dla firm planujących rozpocząć działalność eksportową oraz eksporterów, pierwsze spotkanie w tym roku odbędzie się  30 kwietnia 2015 r. w Hotelu „Rzeszów”, Al. J. Piłsudskiego 44, sala widokowa poziom II, temat: "Cło w praktyce aktualny stan prawny”. Na spotkania można zgłosić się wypełniając załączony formularz zgłoszeniowy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesłanie zgłoszeń do 29.04.2015 r. na adres mailowy podany w formularzu. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkania finansowane są w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów: www.podkarpackie.coie.gov.pl
 
Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.doc)FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.doc122 kB