Nowy most na Wisłoce w Mielcu oraz odcinek nowej drogi wojewódzkiej powstanie w okolicach ulicy Kosmonautów. Taką deklarację złożył dziś marszałek Władysław Ortyl podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Uważam, że w tej inwestycji w jakiejś części musi uczestniczyć nie tylko samorząd województwa, ale także miasto Mielec i Gmina Wiejska, bo dzieje się to także w obszarze gminy wiejskiej Mielec, dlatego ta inwestycja musi być realizowana za różną aktywnością poszczególnych samorządów. To jest pierwszy podstawowy warunek, ta inwestycja musi być montażem finansowym, musi być współfinansowana z RPO, z budżetu województwa, ale też z budżetu miasta Mielca i innych samorządów.

O budowę nowej przeprawy w Mielcu zabiegają mieszkańcy i samorządowcy od lat. Jedyny most znajduje się na drodze wojewódzkiej nr 984 w kierunku Tarnowa. W godzinach szczytu tworzą się tam gigantyczne korki. Pozostałe mosty w powiecie - w Przecławiu i w Gawłuszowicach oddalone są od niego o kilkanaście kilometrów. W przypadku powodzi i zamknięcia przeprawy, Mielec byłby odcięty od świata. Nowy most pozwoli zmniejszyć natężenie ruchu w tym miejscu o ponad 30 procent i przejmie część ruchu pojazdów ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej. O wyborze tego wariantu zdecydowały również najmniejsze konsekwencje społeczne czyli wywłaszczenia i wyburzenia.

Pierwszy odcinek to jest od drogi 984 do ronda  z drogą 983 i te dwa ronda chcemy wykonać, żeby udrożnić ruch. Następnie inwestycja zostanie poprowadzona drogą 983, w kierunku Rzędzianowic po istniejącej już drodze, która zostanie przebudowana. Ten odcinek ma ok. 2,5 km. Następnie planowany jest nowobudowany odcinek od drogi 983 do 985 – to jest odcinek dochodzący do ulicy Kosmonautów, ma on 1,5 kilometra długości  i na jego długości jest planowany most na Wisłoce. Sam most ma kosztować około 40 mln. złotych.

Przewidywany koszt całej inwestycji to ok. 80 mln złotych. Kwota obejmuje budowę mostu, nowej drogi łączącej most z drogą wojewódzką 983 i czterech rond usprawniających komunikację z drogami dojazdowymi. Jedynym możliwym źródłem dofinasowania inwestycji jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego. Marszałek liczy, że powstanie montaż finansowy w którym partycypować będą zainteresowane samorządy. Żeby usprawnić komunikację elementem przedsięwzięcia powinien być też wiadukt nad linią kolejową L25 w okolicach ulicy Kosmonautów.

Wybieramy wariant północny z deklaracją, że wejdzie on do realizacji, jako drugi rzut projektów w ramach RPO, z racji tego,  że w pierwszej kolejności chcemy realizować te projekty, które zostaną sfinalizowane finansowo i rzeczowo do 2018 roku.

Podczas konferencji marszałek wspominał również o planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej 984 do granicy z województwem małopolskim, a także o rewitalizacji linii kolejowej L25.

T.Leyko/M. Konopka
Fot. M.Konopka
Zdjęcia: Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP