Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

Zapraszamy do internetowego głosowania w trzeciej edycji konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”. Jego celem jest wyłonienie i wypromowanie projektów szczególnie ważnych dla rozwoju regionu i jego mieszkańców, zrealizowanych dzięki wsparciu Funduszy Europejskich z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Głosowanie dla internautów trwa do piątku, 17 listopada do godz. 17.00.

 

Zasady głosowania są proste: wystarczy wejść na stronę konkursu:

https://mistrzowskiezmiany.pl/nominacje/

i oddać głos na wybraną inwestycję. Codziennie można oddać głos maksymalnie na 5 projektów. Zwycięzcą internautów zostanie projekt, który uzyska największą liczbę głosów. Można zwiększyć szanse swojego faworyta udostępniając jego link swoim znajomym.

 

Oprócz głosowania internetowego kapituła wyłoni laureatów w siedmiu kategoriach:

 

  • Mistrz konkurencyjności – projekty z inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi i społecznymi, uwzględniające regionalne inteligentne specjalizacje;
  • Mistrz zdrowia – projekty stawiające na modernizację infrastruktury ochrony zdrowia, wprowadzanie usług cyfrowych, innowacyjne formy leczenia i terapii;
  • Mistrz zrównoważonego rozwoju – projekty mające na celu ochronę środowiska naturalnego, zapobieganie zmianom klimatycznym i/lub zmniejszenie ich skutków oraz zachowanie bioróżnorodności;
  • Mistrz kultury i turystyki – projekty chroniące i promujące dziedzictwo kulturowe regionu i zwiększające jego atrakcyjność turystyczną;
  • Mistrz edukacji – projekty w estetyczną, funkcjonalną i przyjazną dla dzieci i młodzieży infrastrukturę edukacji oraz innowacyjne programy wychowania i nauczania;
  • Mistrz wrażliwości społecznej – projekty przyczyniające się do włączenia społecznego grup najbardziej narażonych na wykluczenie (osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych,mniejszości seksualnych i etnicznych);
  • Mistrz modernizacji – projekty infrastrukturalne i systemowe, które w istotny sposób przyczyniły się do zmiany Podkarpacia w nowoczesny, przyjazny i bezpieczny region Unii Europejskiej.

 

Konkurs przypada na szczególny czas, gdyż zbiega się z zakończeniem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ogłaszając tegoroczną edycję, chcieliśmy podkreślić jej podsumowujący charakter i nawiązywać do tych udanych siedmiu lat – mówi marszałek województwa Władysław Ortyl.

 

Szukając 7 Mistrzów – konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju, zdrowia, edukacji, kultury i turystyki, wrażliwości społecznej i modernizacji – kapituła przeanalizowała wszystkie projekty od 2014 r. do teraz. Spośród nich nominowała do konkursu najlepsze, najciekawsze inwestycje, z których wybierze siedmiu laureatów. Zwycięzców poznamy 8 grudnia 2023 roku.