Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Autor zdjęć: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 

Członkowie Komitetu Monitorującego nowy program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 tym razem spotkali się na obradach w Ustrzykach Dolnych. Wśród tematów znalazły się m.in. kwestie dotyczące kryteriów wyboru projektów, zaprezentowany został raport o stanie realizacji programu oraz informacja o tym, jak skutecznie promować Fundusze Unijne. Spotkanie odbyło się w Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego „Fanto”, które powstało w starym, zabytkowym budynku rafinerii.

 

Otwierając obrady marszałek Władysław Ortyl przypomniał, że 1 maja obchodziliśmy 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a wyjazdowe posiedzenie w Bieszczadach zostało połączone z prezentacją projektów z obszaru turystyki zrealizowanych właśnie dzięki środkom unijnym.

 

Chcemy dzisiaj, podczas tych obrad pokazać również, jak Podkarpacie się zmienia pod wpływem środków unijnych, to było zapowiadane i udało nam się zorganizować takie wyjazdowe posiedzenie  – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

 

W obradach uczestniczyli: Angela Martinez Sarasola – dyrektor Wydziału do spraw Polski w Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Magdalena Horodyska z Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej, rolę gospodarza pełnił Marek Andruch – starosta bieszczadzki. Obecny był cały zarząd województwa na czele z marszałkiem Władysławem Ortylem – wicemarszałkowie: Piotr Pilch i Karol Ożóg, a także członkowie zarządu: Anna Huk i Małgorzata Jarosińska-Jedynak. W obradach uczestniczył również przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz wraz z radną województwa Ewą Draus, a także sekretarz województwa Lesław Majkut oraz dyrektorzy urzędu marszałkowskiego.

 

Angela Martinez Sarasola powiedziała, że cieszy ja to, iż może wziąć udział w obradach komitetu oraz zobaczyć projekty, które udało się zorganizować dzięki Funduszom Europejskim.

 

Dla mnie jest to okazja, aby po raz pierwszy pojawić się w tym regionie i poznać wszystkie osoby, które biorą udział w obradach Komitetu Monitorującego – mówiła Sarasola.

 

Mówiąc o miejscu obrad, podkreślała, że centrum „Fanton” znajduje się blisko granicy ukraińskiej i słowackiej, co tylko pokazuje, jak strategiczny jest to region. Zaznaczyła, że Komisja Europejska ma świadomość, jak trudna jest sytuacja gospodarcza regionów przygranicznych, a zwłaszcza tych przy granicy z Ukrainą.

 

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wojna wpływa negatywnie na atrakcyjność tego regionu, dlatego zachęcamy, aby dostosowywać model rozwoju do obecnych ograniczeń – zachęcała Angela Sarasola.

 

Przedstawicielka Komisji Europejskiej podziękowała również za niezwykłą gościnność mieszkańców Podkarpacia wobec wszystkich osób, które znalazły się w Polsce uciekając przed wojną w Ukrainie. Pogratulowała również za to, jak nasz region wykorzystuje i zarządza Funduszami Europejskimi:

 

Są państwo prawdziwymi profesjonalistami w wykorzystaniu środków unijnych – podkreśliła Sarasola, mówiąc jednocześnie, że Polska w ciągu tych dwóch dekad bardzo dobrze wykorzystała możliwości tkwiące w funduszach unijnych.

 

Dzisiaj Polska jest jednym z ważniejszych graczy w Europie, a już wkrótce nadejdzie czas polskiej prezydencji w UE, dzięki czemu będzie mogła kształtować agendę tematów – powiedziała przedstawicielka Komisji Europejskiej.

 

W kolejnym punkcie obrad dyrektor Departamentu Zarządzania RPO, Wojciech Magnowski przedstawił stan wdrażania nowego programu regionalnego FEP 2021-2027, którego budżet wynosi niemal 10 mld złotych.

 

Udało się nam dynamicznie rozpocząć wdrażanie tego programu, również dzięki państwa aktywności i pracy w ramach Komitetu Monitorującego – zapewnił dyrektor Magnowski.

 

Jak poinformował dyrektor Magnowski udało się już ogłosić 54 nabory wniosków o dofinansowanie na kwotę wkładu z UE na 4,27 mld złotych, co stanowi ponad 43% alokacji. Złożono dokładnie 1 695 wniosków, a podpisano 286 umów. 

 

Po prezentacji członkowie Komitetu Monitorującego zatwierdzili nowe kryteria wyboru projektów w ramach FEP 2021-2027, a po tym punkcie Magdalena Horodyska przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące 9. Raportu Kohezyjnego. Z raportu wynika, że  polityka spójności zapewniła duże zmiany w państwach członkowskich, które przystąpiły do UE tak jak Polska, w 2004 roku. Przykładem jest stopa bezrobocia, która w Polsce spadła z 15% w 2004 roku do 4% obecnie.

 

Widzimy nadal ogromne możliwości rozwojowe Europy Wschodniej – mówiła Magdalena Horodyska z Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej.

 

Raport, który zaprezentowała w skrócie, mówi także o problemach i wyzwaniach, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska, a są nimi zmiany klimatyczne i kwestie demograficzne, które powodują nowe problemy w UE, na przykład te związane z rynkiem pracy i brakiem siły roboczej. Na koniec Magdalena Horodyska przedstawiła dane dotyczące szacunkowego wpływu polityki spójności na PKB. 

 

Przewiduje się, że dzięki programom polityki spójności na lata 2014–2020 i 2021–2027, PKB będzie wyższy (do 2030 r.) od 3,65% w województwie warszawskim stołecznym do 11,69% w województwie świętokrzyskim – powiedziała Horodyska, dodając - Polityka spójności nadal ma znaczenie i nadal jest bardzo ważna, zmniejszając różnice między regionami.

 

Podczas spotkania przedstawiona została również informacja na temat stosowania i wdrażania Karty praw podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w urzędzie marszałkowskim. Sporo miejsca poświęcono również kwestiom komunikacji w zakresie Funduszy Europejskich, które zmieniły się w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, a są istotne dla beneficjentów, którzy mają obowiązek informowania o pozyskanych dotacjach. Najważniejsze założenia w tej sprawie przedstawiła Wioletta Rejman, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej UMWP.

 

Nowe zasady promocji Funduszy Europejskich to między innymi konieczność informowania o pozyskanych środkach unijnych i realizowanym projekcie w mediach społecznościowych:

 

Jednym z obowiązków beneficjentów jest konieczność posiadania przynajmniej jednego konta w mediach społecznościowych, aby umieszczać w nim informacje o realizowanym projekcie. Dodatkowo ważne jest również to, aby język przekazywanych informacji był prosty, tak by informacja mogła być zrozumiała przez jak największa grupę odbiorców – mówiła dyrektor Wioletta Rejman. 

 

Wioletta Rejman mówiła też o działaniach promocyjnych realizowanych przez urząd marszałkowski, między innymi tych z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej.

 

Na zakończenie spotkania starosta bieszczadzki Marek Andruch omówił prace przy projekcie:  Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego „Fanto” czyli jak został zrewitalizowany zabytkowy obiekt rafinerii, w którym obradował komitet oraz jakie są plany na przyszłość dotyczącego terenów wokół wyremontowanego obiektu.

 

Zrobiliśmy to po to, aby w tej części Bieszczadów dać przyszłość, dać perspektywę - mówił starosta Andruch

 

Obrady Komitetu Monitorującego zostały połączone ze zwiedzaniem inwestycji, które powstały dzięki środkom unijnym, to między innymi nowa oferta Sanatorium „Atrium”, Bieszczad-ski w Wańkowej czy Zespół Klasztorny zaadaptowany na Centrum Kultury w Zagórzu. 

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Post Facebook | Podkarpackie Serwis Samorządu Województwa