Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie na scenie podają sobie ręce

 


Autor tekstu: Daniel Kozik
Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz
Autor wideo: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP

 

Mamy to! Ruszamy z realizacją Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. W G2A Arena Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce nastąpiło oficjalne wręczenie decyzji zatwierdzającej nowy program regionalny.

 

Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj w tak dużym gronie, to podkreśla fakt, jak ważne są dla nas Fundusze Europejskie. Dziś symbolicznie kończymy okres przygotowań i rozpoczynamy realizację nowego Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Udział w uroczystej inauguracji wzięli między innymi: Małgorzata Jarosińska-Jedynak - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ewa Leniart - wojewoda podkarpacki, Cinzia Masina - zastępca dyrektora wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, przedstawiciele Komisji Europejskiej - Magdalena Horodyska i Eliza Przetak.

 

 

W oficjalnym wydarzeniu uczestniczyli także: wicemarszałek Ewa Draus, członek zarządu Stanisław Kruczek, przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz wraz z Radnymi Województwa Podkarpackiego, a także przedstawiciele podkarpackich samorządów, instytucji wykorzystujących środki z Unii Europejskiej oraz podkarpackich uczelni.

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej mówiła o trudach negocjacji z Komisją Europejską:

 

Jest mi niezmiernie miło, że mogę być tu dziś z państwem, że wspólnie świętujemy tak ważną rzecz, jaką jest wdrażanie środków unijnych na Podkarpaciu. Tu - na Podkarpaciu wiemy, jak te środki mądrze i sprawnie inwestować, bo nasz region jest liderem we wdrażaniu środków unijnych i mam nadzieję, że pozostanie tak i tym razem. Województwo podkarpackie, jako trzecie w kraju zakończyło negocjacje z Komisją Europejską, co jest prawdziwym sukcesem. Ten ogromny wachlarz inwestycji, który będzie realizowany, to wynik ciężkiej pracy pracowników urzędu marszałkowskiego, ale też współpracujących z nimi ekspertów i chciałam dziś podziękować im wszystkim za to, że wiedzieli, jak te środki zaprogramować. Nie wydarzyło by się to jednak, gdyby nie bardzo duża determinacja i walka marszałka Władysława Ortyla z Komisją Europejską. Po drugiej stronie mieliśmy bardzo twarde przeciwniczki, bo były to kobiety, które trzeba było przekonać, dlaczego chociażby Podkarpacie potrzebuje więcej środków na infrastrukturę drogową. Dzięki temu udało się wynegocjować czterdzieści dziewięć procent środków alokacji właśnie na infrastrukturę drogową z całej puli środków przeznaczonych na transport. To niewątpliwy sukces negocjacyjny województwa podkarpackiego, bo naprawdę nie było łatwo. Czasami mieliśmy już wstawać od stołu i trzaskać drzwiami, ale się udało! Kolejnym sukcesem są dla nas także dotacje dla przedsiębiorców z obszarów przygranicznych z Ukrainą, ale także działania związane z ochroną klimatu i środowiska, które na Podkarpaciu również można pojmować, jako sukces, chociażby w ramach programu Stop Smog, związanego z poprawą jakości powietrza. My, na Podkarpaciu wiemy, jak te środki dobrze inwestować. Co ważne, województwo będzie mogło korzystać w latach 2021-2027 także ze środków programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, co również jest ogromnym sukcesem i zasługą marszałka, bo poprzednia perspektywa dla tego programu miała być ostatnią. Liczę na to, że w tej perspektywie samorządy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, będą aktywnie korzystać z tych środków. Życzę sobie i państwu, aby były to dobrze zainwestowane środki - zakończyła minister.

 

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki nie kryła zadowolenia z faktu skierowania znacznej ilości środków w ramach nowej perspektywy na infrastrukturę drogową:

 

Przyłączam się do słów gratulacji i podziękowań dla marszałka Władysława Ortyla, bo wiem, że to właśnie marszałek bardzo skutecznie i sprawnie wykazywał się determinacją w walce o środki unijne w ramach obecnej perspektywy. Dlatego dziękuję mu za tę skuteczność. Doceniamy wszystko, co Fundusze Europejskie przyniosły Podkarpaciu przez ostatnie lata. To naprawdę mądrze zainwestowane środki, co potwierdzają wszyscy, którzy odwiedzają nasz region. Wierzę, że nowa perspektywa przyniesie kolejny znaczący postęp i cieszę się, że marszałek postawił na dalszy rozwój infrastruktury drogowej, bo dobre skomunikowanie regionu gwarantuje dalszy jego rozwój. Dziękuję przedstawicielom Komisji Europejskiej za to, że wsłuchiwali się w uwagi marszałka i pani minister. Jestem przekonana, że za pięć lat będziemy z dumą podsumowywać to, co uda nam się zrealizować w tym czasie na Podkarpaciu - mówiła wojewoda.

 

Cinzia Masina, zastępca dyrektora wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, nie szczędziła w języku polskim pozytywnych słów pod adresem województwa podkarpackiego.

 

Wreszcie jesteśmy tu i możemy świętować przyjęcie nowego programu regionalnego. Dziękuję wszystkim Państwu za współpracę, dyskusje były naprawdę ożywione, ale wierzę, że właśnie w ten sposób można osiągnąć dobre wyniki, właśnie poprzez dialog i rozmowę. Dziękuję bardzo marszałkowi Władysławowi Ortylowi oraz dyrektorowi Wojciechowi Magnowskiemu, a także pozostałym dyrektorom, który uczestniczyli w negocjacjach. Program dostarczy ponad dwa miliardy 200 milionów euro do waszego regionu. Te pieniądze to nie tylko te inwestycje, które będą realizowane już wkrótce, ale to przede wszystkim znacząca poprawa jakości życia i lepsza przyszłość dla mieszkańców Podkarpacia. Fundusze Europejskie przez wszystkie te lata znacząco przełożyły się na rozwój województwa podkarpackiego, a tym samym likwidacji dysproporcji rozwojowych. W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, PKB na mieszkańca Podkarpacia wynosiła trzydzieści sześć procent średniej Unii, a obecnie wynosi już pięćdziesiąt dwa procent. Konkretne efekty wsparcia widać tu gołym okiem, jak chociażby Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis, Podkarpackie Centrum Innowacji, Wojewódzki Szpital Kliniczny oraz wiele innych. Jestem przekonana, że tempo inwestycji będzie utrzymane także w obecnej perspektywie finansowej. Dziękuję Państwu za cierpliwość i otwartość oraz życzę udanej realizacji nowego programu regionalnego - zakończyła.

 

Marszałek Władysław Ortyl nie krył swojego entuzjazmu z faktu rozpoczęcia realizacji programu regionalnego:

 

To kolejny program regionalny realizowany przez Województwo Podkarpackie w ramach polityki spójności. Jego zatwierdzony budżet jest ponad 5% wyższy niż alokacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  i wynosi prawie 2 miliardy 266 milionów euro – powiedział.

 

W swoim wystąpieniu marszałek zarysował ramy nowego programu oraz wskazywał na wyzwania stojące przed Podkarpaciem:

 

Przed nami okres ciężkiej pracy, w dniu jutrzejszym mamy Komitet Monitorujący, który przyjmie pierwsze kryteria i zaczynamy ciężką pracę, ale co ważne - ruszamy z impetem i entuzjazmem. Jesteśmy trzecim województwem, które z sukcesem zakończyło negocjacje z Komisją Europejską. Dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt sześć milionów euro to duże środki i poważne fundusze. Są one o pięć procent wyższe niż w poprzedniej perspektywie, co oznacza, że jeszcze efektywniej musimy je wykorzystać. Do tych negocjacji podchodziłem z pewnością i pozytywnym nastawieniem, bo  lubię negocjacje, a z Komisją Europejską mam już wieloletnie doświadczenie. To trudny i wymagający partner, ale jak jechaliśmy z pewnym bagażem argumentów, to zostały one wysłuchane. Oczywiście nie wszystkie, bo to byłby już nadmiar szczęścia, ale nie wykluczamy jeszcze renegocjacji. Dziękuję za wsparcie pani minister i całemu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej. Mamy tam zrozumienie, ale i surową ocenę. To wszystko musiało być zgodne z priorytetami i wpisywać się w wyzwania związane ze zmianami klimatu, degradacją środowiska i zielonym ładem oraz agendami unijnymi, w tym cyfrową. Naszym wyzwaniem jest walka o czystość powietrza, położyliśmy duży nacisk na nowe źródła energii i gospodarkę o obiegu zamkniętym, co ma nas przenieść w lepszą rzeczywistość poprzez innowacje. Wierzę, że Podkarpacie będzie liderem w innowacjach we wszystkich obszarach. Chcemy też w obszarach społecznych wdrażać innowacje. Wiemy o tym, że to trudny czas, kiedy się spotykamy, bo nie wszystkie rachunki za covid zostały zapłacone, nie został zamknięty bilans związany z agresją Rosji na Ukrainę i to miało wpływ na nasze negocjacje i to też uwzględniliśmy w tych negocjacjach. Dlatego uzyskaliśmy możliwości dotacyjna dla firm położonych w tych obszarach przygranicznych, co będzie uzupełnieniem działań, które wprowadza nasz rząd w tym obszarze. Dziękuję bardzo premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu, który nas ukierunkowywał, pani minister Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak oraz wszystkim, którzy brali udział w tych negocjacjach, dziękuję także pracownikom wszystkich departamentów unijnych w urzędzie marszałkowskim. Bardzo się cieszę i dziękuję za dzisiejszą obecność. Zapraszamy do współpracy - powiedział marszałek Ortyl.

 

Punktem kulminacyjnym konferencji było oficjalne wręczenie decyzji zatwierdzającej nowy program regionalny. Na scenie w CWK G2A Arena, w obecności minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, marszałek Władysław Ortyl otrzymał oficjalny dokument z rąk Cinzi Masiny, co zostało nagrodzone brawami publiczności.

 

Nowy program prezentowali kolejno dyrektorzy departamentów unijnych w urzędzie marszałkowskim. Jako pierwszy na scenę wyszedł Wojciech Magnowski, dyrektor departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, który wygłosił pierwszą prezentację.

 

Dziękuję za konstruktywne i ożywione negocjacje z Komisją Europejską. Był to proces pod okiem marszałka, który czuwał, abyśmy podążali w tych negocjacjach w dobrym kierunku. Proces konstruowania tego programu przebiegał w sposób zbliżony do potrzeb regionu dzięki wszystkim państwu, za co dziś bardzo dziękuję, bo to właśnie z państwem zaczynaliśmy proces konsultacji społecznych tego programu. To państwa głosy, potrzeby i postulaty były dla nas podstawą i pomocą w poszukiwaniu argumentów w negocjacjach z Komisją Europejską i za te wszystkie dyskusje bardzo serdecznie dziś dziękuję - tymi słowami swoją prezentację rozpoczął dyrektor Magnowski.

 

Następnie nowy program regionalny prezentowali kolejno: Agnieszka Czuchra - dyrektor departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, Krzysztof Piela - zastępca dyrektora departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, Magdalena Sobina - dyrektor departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Tomasz Czop - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 uzyskał formalną akceptację Komisji Europejskiej jako trzeci spośród 16 programów regionalnych w Polsce. Świadczy to między innymi o dużej determinacji władz województwa, by jak najszybciej dystrybuować środki unijne na Podkarpaciu.

 

Rozpoczynając prace nad nową perspektywą w 2019 roku, głównym celem zarówno Komisji Europejskiej, jak i krajów członkowskich było dążenie do terminowego przygotowania i rozpoczęcia tej perspektywy. Pandemia COVID i wojna na Ukrainie znacząco spowolniły  realizację tych założeń. Dlatego było konieczne pilne procedowanie zmian w ramach programów  perspektywy 2014-2020, aby w jak największym stopniu przeciwdziałać skutkom tych zdarzeń. 

 

12 stycznia 2023 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał Komitet Monitorujący dla FEP 2021-2027, którego jednym z zadań jest zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów. Obecnie trwają prace nad Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu, który dookreśli finansowy, przedmiotowy oraz podmiotowy zakres wsparcia. Przygotowywany jest harmonogram pierwszych naborów wniosków, jak również dokumentacja naborów, których ogłoszenie planowane jest jeszcze w bieżącym kwartale.

 

Zakłada się, iż pierwsze nabory, gdzie beneficjentami będą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, będą dotyczyć działań związanych z cyfryzacją procesów administracji publicznej, adaptacją do zmian klimatu, gospodarką wodno – ściekową, drogami wojewódzkimi, jak również działań związanych z edukacją, kulturą, czy infrastrukturą społeczną.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Uroczysta inauguracja FEP w CWK G2A Arena