Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna w niebieskim garniturze stoi przed mikrofonem. Za nim czarnowłosa kobieta.

 


Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Mateusz Kurasz

Kancelaria Zarządu UMWP

 

W podrzeszowskiej Jasionce, w PPNT, obyły się warsztaty dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski WschodniejW spotkaniu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami uczestniczyli wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Ewa Draus.

 

Spotkanie rozpoczął briefing prasowy marszałka Władysława Ortyla i wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, podczas którego wiceminister mówiła, że spotkanie i warsztaty w Jasionce zostały zorganizowane w związku z uruchomieniem programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej po to, aby beneficjenci mogli zdobyć informacje dotyczące nowego programu:

 

Chcemy być blisko mieszkańców każdego z województw, które może ubiegać się o wsparcie z tego programu. Po to, aby przybliżyć warunki aplikowania po środki, by jak najwięcej dobrych projektów mogło być realizowanych – mówiła wiceminister.

 

W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 jest do wykorzystania 2 mld 650 mln euro czyli prawie 12 mld złotych na inwestycje w przedsiębiorczość, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, kolejową, a także na działania związane z infrastrukturą energetyczną czy zrównoważoną mobilnością miejską, jak i neutralnością klimatyczną.

 

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla pięciu województw makroregionu  – lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Nowością w tej edycji jest objęcie programem także części województwa mazowieckiego – z wyłączeniem Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. To trzecia edycja Programu Polska Wschodnia i - jak poinformowała wiceminister - pierwsze dwie edycje pozwoliły zrealizować na Podkarpaciu bardzo wiele ważnych projektów.

 

Mówimy o ponad tysiącu projektów, które zostały zrealizowane przez przedsiębiorców. Dzięki temu zostało utworzonych ponad 1 200 miejsc pracy, a 370 startupów rozpoczęło swoją działalność. Również zmodernizowano, wyremontowano czy wybudowano na nowo dziesiątki kilometrów dróg, ale również linie kolejowe. Mamy też z tego programu piękny obiekt – Centrum Kongresowo-Wystawiennicze – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 

 

Jak dodała wiceminister, kolejna edycja Programu Polska Wschodnia to między innymi zasługa marszałka Władysława Ortyla, który zabiegał o to, aby ten program mógł być realizowany w obecnej perspektywie. Marszałek Ortyl również podkreślał, że na Podkarpaciu za wieloma inwestycjami stoją fundusze z Polski Wschodniej.

 

Tym programem naznaczonych jest wiele inwestycji na Podkarpaciu. Są mosty, obwodnice, drogi. Są piękne obiekty kubaturowe. Myślę, że też ważnym elementem było wsparcie naszych podkarpackich uczelni. To wszystko  procentuje i daje efekty. Ten program się świetnie wdraża i jest dobrze oceniany przez Komisję Europejską i to było ważnym powodem, żeby go kontynuować – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek dziękował pani wiceminister za pracę przy uruchomieniu tego programu i negocjacje z Komisją Europejską:

 

Ten program jest naprawdę starannie przygotowany i starannie przemyślany – podkreślił marszałek.

 

Odpowiadając na pytania dziennikarzy marszałek powiedział, że samorząd województwa będzie aktywnie zabiegał o środki z tego programu:

 

Będziemy startowali w konkursach. Mamy przygotowane projekty drogowe, dokumentację. Program ten ma specjalne wymagania - musi łączyć komunikacyjnie województwa, które są nim objęte, łamać bariery komunikacyjne. Ważną rzeczą będzie też infrastruktura kolejowa – mówił marszałek.

 

Mówiąc o priorytetach programu wiceminister powiedziała, że dla przedsiębiorców jest zaplanowane

 

500 mln euro, które można przeznaczyć m.in. na automatyzację i robotyzację, procesy produkcyjne, ale także na rozwój turystyki. Aż 1 mld 300 mln euro to środki dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego na inwestycje – najwięcej na drogi, kolej, transport miejski, ochronę środowiska, ale także na przykład na sieci elektroenergetyczne. 

 

W spotkaniu wzięła również udział wicemarszałek Ewa Draus, która powiedziała:

 

Program Polska Wschodnia przynosi ogromną wartość dla wszystkich województw, które określane były jako najbiedniejsze. I trudno by nam było, jako grupa województw sąsiadujących ze sobą, która osiągała bardzo niski poziom rozwoju, konkurować z tymi bardziej rozwiniętymi regionami – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

 

Wicemarszałek podkreślała, że jest to program, który jest celowany na te działania, które stanowią piętę achillesową we wschodnich regionach Polski. Dla Podkarpacia była to infrastruktura, którą udało się znacząco poprawić. 

 

Mamy ambicje rozwojowe i teraz, w tej edycji, chcemy rozwijać potencjał przedsiębiorczości, który już RARR i inne instytucje rozwinęły. Widzimy, że możemy mieć sukces w tym zakresie. Więc ten program będzie nieco rozszerzony i będzie uwzględniał aktualne potrzeby rynku i będzie wprowadzał małe i średnie przedsiębiorstwa do sferyautomatyzacji, robotyki, gospodarki obiegu zamkniętego – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

 

Ewa Draus podkreślała, że dzięki temu programowi, nasz region ma szansę wyprzedzić w zakresie przedsiębiorczości inne regiony. Mówiła także o marce Polska Wschodnia:

 

Kiedyś Polska Wschodnia była regionem zapóźnionym. Dzisiaj Polska Wschodnia dzięki temu  programowi, to jest obszar dynamicznego rozwoju. To jest obszar atrakcyjny dla przedsiębiorczości , który jest innowacyjny i rozwija cały swój potencjał i możliwości – dodała na zakończenie wicemarszałek. 

 

W części warsztatowej wiceminister Jarosińska-Jedynak powiedziała, że pierwsze nabory już ruszyły i zachęcała do aplikowania.

 

Blisko 70% alokacji chcemy udostępnić już w tym roku, więc zachęcam, aby składać wnioski o dofinansowanie – powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

 

Część warsztatową, skierowaną do firm i samorządów poprowadzili eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Instytucji Pośredniczących w programie.

 

W czasie spotkania można było m.in. zadawać pytania związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie oraz z warunkami pozyskania wsparcia. Harmonogram spotkań i formularz zapisów dostępne są na: www.warsztatyfepw.pl.  

 

Obecnie trwają nabory w konkursach: Platformy startowe dla nowych pomysłów – konkurs dla ośrodków innowacji jako animatorów Platform startowych oraz Wzornictwo w MŚP. 

 

W najbliższych tygodniach ruszą kolejne nabory w konkursach skierowanych między innymi do firm i samorządów.  Przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje w obszarach automatyzacji i robotyzacji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Jesienią wystartuje konkurs dla start-upów, a pod koniec roku przedsiębiorcy z branży turystycznej będą mogli skorzystać z dedykowanych im pożyczek. Do JST zaś skierowane będą konkursy w obszarach adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonej mobilności miejskiej, infrastruktury dróg wojewódzkich i zrównoważonej turystyki. W drugiej połowie roku wystartują konkursy FEPW na inwestycje ukierunkowane na czynną ochronę przyrody i różnorodności biologicznej w obszarach NATURA 2000. 

 

Harmonogram naborów projektów dostępny jest na www.fepw.gov.pl/#Nabory wniosków.

 

Pierwsze warsztaty odbyły się w Kielcach. W drugiej kolejności był Rzeszów, a kolejne odbędą się w Radomiu, Lublinie, Olsztynie i w Białymstoku.


Galeria zdjęć: