Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi siedzi w dużej sali

 


Autor tekstu: Monika Konopka

Biuro Prasowe UMWP

Autor Zdjęć: Michał Mielniczuk

PUW

 

W Jasionce, w tamtejszym  Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie z podkarpackimi przedsiębiorcami. Tematem była nowa perspektywa finansowa UE i możliwości z nią związane dla pozyskania finansowania na działalność gospodarczą. Spotkanie zostało zorganizowane przez Platformę Przemysłu Przyszłości. Wziął w nim udział marszałek Władysław Ortyl.

 

Z przedsiębiorcami spotkała się także Małgorzata Jarosińska-Jedynak – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Mariusz Bednarz, a także eksperci i prelegenci z różnych instytucji, odpowiedzialnych za dystrybuowanie środków unijnych.

 

Minister Jarosińska-Jedynak mówiła o tym, że w nowej perspektywie, podobnie jak w poprzedniej, przedsiębiorcy będą zaraz po samorządach, największą grupą beneficjentów, do których trafią środki unijne. Wśród programów, z których mogą skorzystać firmy, wymieniła: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

 

Jak państwo widzicie jest bardzo wiele możliwości i jest ważne, aby znaleźć swoją ścieżkę wsparcia. Perspektywa 2022-2027 również kładzie nacisk na pewne aspekty, o których musicie państwo pamiętać projektując pewne przedsięwzięcia. Przede wszystkim w tej perspektywie większy nacisk kładziemy na zastosowanie zwrotnych form wsparcia. Oczywiście w niektórych przypadkach dalej będzie można uzyskać dotację, umarzalny kredyt czy pożyczkę, ale w większości przypadków będą to jednak instrumenty zwrotne – powiedziała minister Jarosińska-Jedynak.

 

Minister podkreślała, że równie ważny w projektach będzie tzw. „aspekt zielony” czyli prośrodowiskowe rozwiązania, które będą miały priorytet. Równie ważne będzie ucyfrowienie procesu produkcyjnego. Zaś z poziomu województwa podkarpackiego ważne będą działania i projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje. Minister powiedziała, że wystartowały już pierwsze nabory i warto się z nimi zapoznać oraz składać wnioski.

 

Marszałek Władysław Ortyl mówił o regionalnym programie operacyjnym FEP, o stanie jego zaawansowania:

 

Jesteśmy już po pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego, który przyjął już kryteria, co umożliwia uruchomienie pierwszych naborów i tak się będzie działo – zapowiedział marszałek.

 

Marszałek dodał, tak jak wcześniej minister, że w tej perspektywie więcej jest instrumentów zwrotnych:

 

Tak to się dzieje, że z perspektywy na perspektywę  jeżeli negocjujemy z Komisja Europejską, jesteśmy świadomi, że te proporcje będą się zmieniały. Udało nam się wynegocjować dotacje bezzwrotne dla firm, które działają na terenie gmin graniczących z Ukrainą, tak aby problem wynikający z wojny udało się w większym stopniu zniwelować – mówił marszałek Ortyl.

 

Marszałek mówił także o tym, że ważne jest również to, aby wspierać tereny inwestycyjne i budować kompetentne kadry dla przemysłu i na takie działania w tej perspektywie będą oczywiście fundusze.

 

Wojewoda Ewa Leniart podkreślała, że dla rozwoju regionu ważne jest to, aby stawiać na innowacyjność. Mówiła, że na Podkarpaciu, tak jak i w całym kraju, następują zmiany na rynku pracy, na które rząd reaguje wspierając rozwój kapitału ludzkiego, co jest niezbędne, gdyż rozwój innowacyjnego przemysły jest możliwy tylko w oparciu o dobrze wyszkolone kadry:

 

Narzędziem, które przede wszystkim służy temu, by formować potencjalnych pracowników wyposażonych w odpowiednie umiejętności jest mechanizm „Laboratoriów przyszłości”. Są to działania, ze strony rządu po to, aby w szkołach powstawały miejsca dedykowane rozwojowi potrzebnych umiejętności, także w państwa innowacyjnych miejscach pracy – mówiła zwracając się do przedsiębiorców wojewoda Ewa Leniart.

 

Dalsza część spotkania poświęcona była kwestiom praktycznym, m.in. kryteriom pozyskania środków unijnych. O Funduszach Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 mówił m.in. przedstawiciel organizatorów Piotr Kryjom z Platformy Przemysłu Przyszłości. Podczas spotkania swoje oferty skierowane do biznesu zaprezentowali m.in. przedstawiciele takich instytucji jak: Polska Agencja Rozwoju Przemysłu, NCBiR, Bank Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzki Urząd Pracy. Wiele miejsca zostało także poświęcone nowemu programowi regionalnemu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, o którym mówili eksperci z urzędu marszałkowskiego.

 

 

Galeria zdjęć: