Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Trojka ludzi podaje sobie dłonie.

 


Autor tekstu: Monika Konopka

Biuro Prasowe UMWP

Autor zdjęć: Urząd Gminy Przemyśl, Urząd Gminy Wielkie Oczy

 

Wicemarszałek Piotr Pilch podpisał umowy z dwoma podkarpackimi gminami: Przemyśl oraz Wielkie Oczy, na dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. To kolejne umowy, podpisywane w ramach unijnego projektu, prowadzonego przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP, których zawarcie jest możliwe dzięki zwiększeniu limitu środków dla województwa podkarpackiego. Samorząd województwa otrzymał na finansowanie tego typu działań dodatkowe 7 mln euro.

 

Umowa podpisana z gminą Przemyśl dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łuczyce. Całość inwestycji opiewa na kwotę 3,1 mln złotych. Gmina otrzyma pomoc w wysokości 2,5 mln złotych. W ramach realizacji inwestycji ma powstać 5,463 m.b. sieci kanalizacyjnej. Środki pochodzą z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy.

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 gmina Przemyśl, jako beneficjent, otrzymała już wsparcie na sześć innych rożnych zadań, o łącznej wysokości 6,5 mln złotych. Dofinansowanie otrzymali także inni beneficjenci z ternu gminy. Razem, w ramach 19 umów zawartych z gminą Przemyśl oraz pozostałymi beneficjentami z jej obszaru, przyznane dofinansowanie wyniosło prawie 8 mln złotych. A wartość wszystkich projektów to prawie 13 mln złotych.

 

W naszym województwie jest ogromna potrzeba realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Mamy duże potrzeby szczególnie na południ województwa, gdzie są tereny pagórkowate, górzyste, gdzie są pogórza, a co za tym idzie jest tam trudniej zbudować tą siec, więc potrzeba większych środków do zbudowania każdego kilometra sieci wodno-kanalizacyjnej. Cieszymy się z pozyskania dodatkowych środków dla kolejnych gmin – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch podczas konferencji w urzędzie gminy Przmeyśl.

 

Umowa podpisywana z gminą Wielkie Oczy dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, których ma powstać aż 88. Koszt całkowity operacji to ok. 3,5 mln złotych, a pomoc z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy wynosi 2,8 mln złotych.

 

Samorząd województwa skierował duże środki, uzyskane z Funduszu Unii Europejskiej, gdyż rozwinięta sieć gospodarki wodno-ściekowej jest jednym z naszych priorytetów. Gratuluje wszystkim beneficjentom - powiedział wicemarszałek Piotr Pilch w urzędzie gminy Wielkie Oczy

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 gmina Wielkie Oczy, jako beneficjent otrzymała wsparcie w wysokości ok. 1,2 mln złotych na siedem działań z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Wsparcie otrzymali także inni beneficjenci z terenu gminy. Łącznie podpisanych zostało 13 umów na kwotę wsparcia 2,2 mln złotych.


Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Nowe inwestycje w Podkarpackich gminach