Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Krzysztof Witek
 Autor zdjęć: Anna Magda
 Biuro Prasowe UMWP

 

Ogłoszony został właśnie nabór wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w ramach Działania 1.3 Wsparcie MŚP – dotacja, typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP.

 

O naborze dla przedsiębiorców z regionu poinformowali wspólnie podczas spotkania:  wicemarszałek województwa Ewa Draus oraz dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP Agnieszka Czuchra.

 

- Fundusze Europejskie dla Podkarpacia to przygotowany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, a wynegocjowany z Komisją Europejską program regionalny, który wspiera przedsiębiorców w rozwoju ich innowacyjnego potencjału.  Program cechuje się nowym, kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wdrożenia ich wyników. Wdrażane projekty są tym, co nie tylko wzmacnia  polską gospodarkę, ale także pozwala przestawić ją na wyższy poziom zaawansowania technologicznego i proekologicznego- podkreślała w trakcie spotkania wicemarszałek województwa Ewa Draus - Dzięki Funduszom Europejskim wciąż zwiększają się nakłady na badania i rozwój. Warto podkreślić, że byliśmy trzecim województwem, któremu zatwierdzono te środki. Dzięki temu w perspektywie 2021-2027 do naszego regionu trafi ok. 10,7 mld zł.- mówiła wicemarszałek Draus.

 

Wsparcie przeznaczone jest na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, realizowane na terenie województwa podkarpackiego, będące wynikiem wdrożenia prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług oraz wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych.

 

Wnioskodawca będzie miał także możliwość dofinansowania usług doradczych w zakresie niezbędnym dla wdrożenia prac badawczych.

 

Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych.

 

Pomoc udzielana jest podmiotom z sektora MŚP prowadzącym działalność oraz realizującym inwestycje na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskującym przychody z ww. działalności.

 

Wdrożenie wyników prac B+R będzie wspierane w formie dotacji warunkowej.

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 65 000 000,00 PLN.

 

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie:

  • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70%,
  • dla średniego przedsiębiorstwa – 60%.

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 800 000,00 PLN, zaś maksymalna 3 000 000,00 PLN.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie usług doradczych wynosi 100 000,00 PLN.

 

Nabór  wniosków rozpoczął się 1 października 2023, a potrwa do 30 października 2023 roku.

 

Galeria zdjęć: