Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie kobiety przy mikrofonie.

 


 Autor tekstu: Monika Konopka

Biuro Prasowe UMWP

Autor zdjęć: UMWP

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz innych potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027. Jego uczestnicy dowiedzieli się, jak skutecznie sięgać po środki unijne w ramach nowego programu regionalnego.

 

Uczestników przywitała Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, która podkreśliła, że samorząd województwa prowadzi aktywną politykę wzmacniania potencjału regionu, a środki z programu FEP wykorzystywane są w bardzo szybkim tempie. 

 

Od czasu inauguracji programu i jego zaakceptowania przez Komisję Europejską ogłoszono już wiele naborów wniosków dla JST, a w planach są kolejne – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

W ramach spotkania pracownicy z Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego skupili się na naborach związanych m.in. z  poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, selektywną zbiórką odpadów – PSZOK, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową ścieżek rowerowych i tras pieszych lub pieszo-rowerowych, a także projektami w obszarze infrastruktury wsparcia rodziny oraz placówek wsparcia dziennego. 

 

W spotkaniu bardzo licznie uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego oraz jednostek im podległych. Warto przypomnieć, że  w perspektywie 2021-2027 do naszego regionu trafiło ponad 2,2 mld euro. 

 

Spotkanie poprowadził Koordynator Biura Informacji o Funduszach Europejskich –  Szymon Skublicki.

 

Galeria zdjęć: