Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Dwóch mężczyzn za stołem. Czytają dokumenty.

 


Autor tekstu i zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

W urzędzie marszałkowskim zebrali się członkowie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Obok wicemarszałka województwa Piotra Pilcha, samorząd województwa reprezentowali na posiedzeniu członek zarządu Stanisław Kruczek, a także dyrektorzy departamentów urzędu.

 

Za nami przerwa wakacyjna. Nie oznacza to jednak, że komitet nie pracował w tym czasie. Realizacja programu podlega bieżącemu monitorowaniu przez Komitet Monitorujący. Już na początku lipca przekazane zostały państwu do konsultacji kolejne kryteria wyboru projektów. Nie zwalniamy tempa i kierujemy siły na uruchamianie kolejnych naborów – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej ze zdalnym udziałem Cinzi Masiny, zastępcy dyrektora Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Elizy Przetak z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Magdaleny Horodyskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

 

Na posiedzeniu Komitetu jako obserwatorzy pojawili się przedstawiciele Miejskich Obszarów Funkcjonalnych: MOF przemyskiego oraz dębicko-ropczyckiego.

 

W czasie obrad Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Programem Operacyjnym UMWP przedstawił informację o stanie realizacji FEP 2021-2027 oraz kryteria wyboru projektów dla programu regionalnego w zakresie EFRR oraz EFS+. 

 

Podczas ostatniego punktu obrad komitet powołał grupę roboczą ds. zasady partnerstwa, zasad horyzontalnych oraz warunków podstawowych.

 

Galeria zdjęć: