Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznaje stypendia słuchaczom uczącym się w szkołach policealnych wchodzących w skład medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

Stypendia przyznawane są na okres od 1 września do 31 stycznia oraz na okres od dnia 1 lutego do 30 czerwca. Stypendia finansowane są w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego i skierowane są do słuchaczy spełniających poniższe kryteria:

  • średnią ocen za ostatni semestr od 5,00 wzwyż,
  • frekwencja na zajęciach (co najmniej 70 %),
  • zaangażowanie na rzecz szkoły i/lub środowiska lokalnego.