Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Autor zdjęć: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 

Podkarpackie Centrum Innowacji rozpoczyna nabór do kolejnej edycji Programu Grantowego, który wspiera prace badawczo-rozwojowe jednostek naukowych w regionie. Do rozdysponowania jest aż 6 mln zł, a na pojedynczy projekt można otrzymać wsparcie w wysokości nawet 400 tys. zł. Środki pochodzą z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.

 

To już czwarta edycja programu grantowego, który ma na celu wsparcie jednostek naukowych w realizacji prac badawczo-rozwojowych z potencjałem do komercjalizacji. Inauguracji towarzyszyła konferencja, w której udział wzięli: marszałek Władysław Ortyl oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak, członek zarządu województwa. Obecni też byli przedstawiciele podkarpackich uczelni na czele z rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwestrem Czopkiem oraz rektorem elektem prof. Adamem Reichem.

                                                                                    

Gości wydarzenia przywitał prezes PCI, Michał Tabisz, który podkreślił, że nie byłoby tego konkursu, gdyby nie środki unijne:

To są środki, które trafiły na Podkarpacie dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej, dzięki temu, że potrafimy o te środki skutecznie zabiegać – mówił Michał Tabisz.

 

Marszałek Władysław Ortyl zapewniał, że samorządowi województwa zależy bardzo na tym, aby dwa obszary: nauka i biznes spotykały się razem, a miejscem stworzonym specjalnie do tego jest właśnie Podkarpackie Centrum Innowacji.

Ten projekt jest fascynujący sam w sobie, jest innowacyjny, jednocześnie innowacje wspiera, bo nie ma takiego odpowiednika w naszym kraju i nie ma też takiej formuły działań, jaka ma tutaj miejsce. Wielu już z tych naszych doświadczeń korzysta, wchodzi już na te ścieżki. Tym bardziej musimy dobrze się spisywać i ta czwarta edycja jest tego dowodem – mówił o PCI i realizowanych przez nie zadaniach marszałek Władysław Ortyl.

 

Marszałek podkreślał, że Podkarpackie Centrum Innowacji oraz prowadzone przez nie nabory pozwalają w bardzo efektywny sposób wykorzystywać unijne środki, które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu i naukowemu regionu.

Chcielibyśmy, żeby były jak największe efekty gospodarcze dla regionu z tego typu działań – dodał marszałek Władysław Ortyl, mówiąc, że cieszy go udział w tym naborze wszystkich podkarpackich uczelni.

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która z ramienia zarządu województwa odpowiada za PCI, dziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie PCI za to, że centrum tak dobrze się rozwija.

Ważne jest dla nas, aby jednostki naukowe z biznesem bardzo blisko współpracowały, bo to zawsze od samego początku, kiedy środki europejskie wspierały te obszary, było chyba największym wyzwaniem, aby przedsiębiorcy i jednostki naukowo-badawcze zaczęły ze sobą współpracować – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak dziękowała za to, że zapisy konkursu są dobrze dostosowane do potrzeb beneficjentów. Mówiła też o tym, że konkurs jest tak skonstruowany, aby projekty, które otrzymają granty, udało się jak najszybciej skomercjalizować:

Dzisiaj z tą komercjalizacją nie jest najlepiej. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że w tych rankingach innowacyjności już coraz wyżej stoimy, natomiast komercjalizacja ciągle jest dla nas ogromnym wyzwaniem – dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

W imieniu podkarpackich uczelni głos zabrał rektor Uniwersytetu rzeszowskiego, prof. Sylwester Czopek, który podziękował PCI, za wszystkie działania na rzecz rozwoju nauki na Podkarpaciu i w kraju.

 

Do tej pory zrealizowane zostały trzy konkursy na wsparcie prac badawczo-rozwojowych, w ramach których przyznano 153 granty na kwotę przekraczającą 30 mln zł. Wśród dofinansowanych dotychczas projektów znalazły się m.in. badania nad nowoczesnym lekiem w terapii uzależnienia od tytoniu, które otrzymały wielomilionowe wsparcie z Agencji Badań Medycznych oraz opracowanie i wdrożenie nowych technologii w automatyzacji produkcji przez producenta maszyn CNC.

 

W ramach 4. edycji Programu wnioskodawcy będą mogli otrzymać dofinansowanie sięgające 90%. Grant w wysokości od 100 do 400 tys. zł będzie można przeznaczyć na koszty związane z nabyciem materiałów wykorzystywanych do prowadzenia prac B+R, usługi niezbędne na potrzeby realizacji prac, wydatki na wynajem lub dzierżawę aparatury badawczo-naukowej oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu.

 

Prace muszą wpisywać się w jedną z czterech inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego. Dodatkowo premiowane będą m.in. projekty, w których zespoły badawcze na etapie aplikowania uwiarygodnią, że posiadają potencjalnego odbiorcę technologii gotowego do walidacji rezultatu projektu oraz projekty, których liderem zespołu będzie naukowiec posiadający potwierdzone doświadczenie we wdrażaniu rezultatu prac B+R. 

 

Pozytywnie ocenione projekty zostaną podzielone na 4 listy rankingowe (dla każdej z czterech inteligentnych specjalizacji). Na każdą listę PCI przeznaczy 1,5 mln zł. 20 maja rusza nabór do Programu. Aplikować można za pośrednictwem strony projekty.pcinn.org, gdzie znajduje się niezbędna dokumentacja. 

 

Galeria zdjęć:

 

Pełna galeria zdjęć: Podkarpackie- serwis samorządu województwa