Studenckie Centrum Kultury i Nauki, biobank, a także wieloprofilowe centrum symulacji medycznej – na takie projekty samorząd województwa przyznał dotację w wysokości prawie miliona złotych. Umowy na wsparcie podpisali w urzędzie marszałkowskim rektorzy Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ze strony samorządu województwa dokumenty podpisali marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch.

Te dwie uczelnie, które podpisują umowy mają taką palmę pierwszeństwa w naszym regionie. Bardzo dynamicznie  się rozwijają, ale ten rozwój wymaga środków, funduszy i też współpracy z samorządem województwa – mówił marszałek Władysław Ortyl podczas spotkania, na którym zostały podpisane umowy.

Wicemarszałek Piotr Pilch, który również uczestniczył w podpisaniu dofinansowania zapowiedział, że oprócz umów z Politechniką i Uniwersytetem Rzeszowskim będą też kolejne umowy z uczelniami z regionu, Wyższymi Szkołami Zawodowymi.

W najbliższych dniach będziemy podpisywać umowy na dofinansowanie z kolejnymi podkarpackimi uczelniami, też na wysokie kwoty. Dostaną je głównie PWSZ-ty m.in. z Przemyśla, Jarosławia, Krosna, Sanoka. Wspierając uczelnie, wspieramy naszą młodzież. Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie wybierali studia na Podkarpaciu, żeby szkolnictwo wyższe się rozwijało – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

Politechnika Rzeszowska otrzymała dotację w wysokości 350 tys. złotych. Ta kwota wesprze remont  Studenckiego Centrum Kultury i Nauki, które jest niezwykle ważne dla społeczności studentów i doktorantów. W centrum prowadzona jest działalność studenckich kół naukowych, odbywają się w nim także liczne, ogólnodostępne spotkania, debaty. W pomieszczeniach centrum planowane są też wystawy, koncerty, studenckie wydarzenia, spotkania twórcze. Dotacja pozwoli na remont instalacji m.in. elektrycznej, sanitarnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, montaż platformy przy schodach dla osób niepełnosprawnych.

Środki, za które bardzo dziękuję, zostaną wykorzystane do doprowadzenia do zupełnie innej jakości Centrum Kultury Studenckiej. Powstanie nowoczesne centrum, będzie tam ogromna sala na kilkaset osób, do tego zaplecze. Myślę, że od nowego roku kalendarzowego nasi studenci będą mieli do dyspozycji obiekt z prawdziwego zdarzenia, w którym będą mogli realizować swoje pasje - mówił Rektor Politechniki Rzeszowskiej Tadeusz Markowski.

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Sylwester czopek podpisał dwie umowy na dofinansowanie. Uczelnia otrzyma z budżetu województwa podkarpackiego 500 tys. złotych wsparcia na remont budynku przy ul. Warszawskiej, w którym powstanie Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Zostaną w nim wykonane specjalistyczne instalacje technologiczne. W zmodernizowanym Centrum będzie można kształcić kadry medyczne, realizować specjalistyczne szkolenia dla służb: policji, państwowej straży pożarnej, wojska.

Są to kluczowe inwestycje dla dydaktyki, szczególnie dla wydziału medycznego. Pierwszy projekt – budowa centrum symulacji jest niezbędna w kształceniu na wszystkich kierunkach medycznych a na lekarskim w szczególności. To tylko część środków, jaka jest nam potrzebna. W większości mamy pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które daje nam wsparcie na zakup sprzętu, a prace remontowe pomieszczeń musimy zrobić sami, dlatego wsparcie samorządu jest nieocenione – tłumaczył rektor UR Sylwester Czopek.

Drugi projekt realizowany przez uniwersytet, który otrzymał 125 tys. zł. wsparcia,  to biobank. Wsparcie finansowe jest przeznaczone na realizację badań, które mają zebrać kolekcję materiału biologicznego dla mieszkańców województwa podkarpackiego oraz tkanek nowotworowych.

Biobank to rodzaj takiego archiwum przechowującego tkanki ludzkie, które służą do badań i do analiz, a tym samym przyczyniają się do rozwoju właściwej medycyny i polepszenia diagnostyki, a przede wszystkim leczenia – tłumaczył rektor Czopek.

Dofinansowanie ułatwi zakup materiałów niezbędnych do pobierania i przechowywania materiału biologicznego od noworodków i ich rodziców na terenie Podkarpacia, pobranie i transport materiału biologicznego, wykonanie testów diagnostycznych, wprowadzenie odpowiednich narzędzi informatycznych i systemowych procedur zabezpieczających dane osobowe, realizację projektów badawczych. Dotacja przyczyni się do utworzenia na UR podkarpackiego biobanku populacyjnego i specjalistycznego w obszarze onkologii.

Monika Konopka
Daniel Kozik
Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP