181210 stypendiaJuż po raz piąty uzdolnionej młodzieży z Podkarpacia zostały przyznane Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego. Dziś, w urzędzie marszałkowskim, marszałek Władysław Ortyl, przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz oraz wicemarszałek Piotr Pilch, wręczyli 45 studentom stypendia w kwocie 2 000 złotych.

Marszałek Władysław Ortyl kierując słowo do studentów wyraził nadzieję, że przyznane środki przełożą się na zabezpieczenie potrzeb związanych z edukacją:

- Cieszę się, że dziś możemy Wam te nagrody wręczyć. Wierzę, że te środki będą Wam pomagały w studiowaniu, w tym całym procesie edukacji, który niedawno rozpoczęliście – powiedział, jednocześnie nawiązując do jakości edukacji na podkarpackich uczelniach:

- Rozpoczęliście studia na Podkarpaciu. Uczelnie w naszym regionie są bardzo dobre i mogą Wam dać równie bardzo dobre wykształcenie oraz przygotować Was do przyszłej pracy zawodowej. Zależy nam na tym, aby nasi studenci nie tylko studiowali na Podkarpaciu, ale żeby także zostawali tutaj i również zostawiali tu swoje serce oraz włączali się w rozwój tego województwa – mówił marszałek. Na zakończenie przekazał stypendystom gratulacje:

- Przekazuję Wam gratulacje wraz z podziękowaniami. Wyniki w nauce, jakie osiągnęliście z pewnością wymagały od Was aktywności i przyłożenia się do nauki. Pasjonujecie się nauką, macie swoje zdolności i wykorzystujecie je do podnoszenia jakości swojej wiedzy, za co Wam dziękuję – zakończył Władysław Ortyl.

Przyznane stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym naukę po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium musieli podjąć studia w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego oraz uzyskać co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym. 

Stypendium mógł otrzymać student, który złożył do Marszałka Województwa Podkarpackiego wniosek o przyznanie stypendium. Wnioski rozpatrywane były przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

 

Województwo Podkarpackie już po raz piąty realizuje program stypendialny dla studentów pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego”. W tegorocznej edycji programu stypendialnego wsparcie otrzymali studenci:

  1. Uniwersytetu Rzeszowskiego – 33 osoby (głownie kierunku lekarskiego);
  2. Politechniki Rzeszowskiej – 11 osób;
  3. Wyższego Seminarium Duchownego – 1 osoba.

 

Kierunki podjętych studiów przez studentów, którzy otrzymali stypendium to: głownie lekarski (33 osoby) i technologia chemiczna (3 osoby). Ponadto: inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, informatyka, architektura, automatyka i robotyka, mechatronika, inżynieria medyczna, filozofinczno – teologiczny, pielęgniarstwo, fizjoterapia, biologia, finanse i rachunkowość.

Program pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego ma na celu wspieranie stałego podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie i jest realizowany ze środków własnych Województwa Podkarpackiego od roku akademickiego 2014/2015.

 

 

Tekst: D. Kozik

Fot. M. Mielniczuk

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Lista stypendystów.docx)Lista stypendystów.docx16 kB