Spotkanie podkarpackich samorządowców z szefową resortu edukacji, która 20 marca przyjechała na Podkarpacie, wypełniły liczne pytania, sugestie oraz rozmowy w kuluarach. Nie obeszło się bez trudnych tematów dotyczących finansowania szkół i zatrudnienia nauczycieli. Minister Anna Zalewska odpowiadała na wszystkie kwestie zapewniając, że wszystkie zmiany postępują zgodnie z harmonogramem.

Rozpoczynając spotkanie marszałek Władysław Ortyl zapewnił minister edukacji, że wszyscy podkarpaccy samorządowcy, niezależnie od szczebla, są bardzo zaangażowani w reformę edukacji i wiele do tego procesu wnoszą.

Spotykając się dzisiaj z PSST, chcemy uzyskać najlepsze informacje, żebyśmy mogli zapytać o te rzeczy, które są przedmiotem troski każdego samorządowca, mającego w swoich obowiązkach organizację systemu oświaty – powiedział marszałek W. Ortyl.

Minister Anna Zalewska w swoim wystąpieniu omówiła jak przebiega wdrażanie reformy edukacji, na jakim etapie jest ministerstwo z poszczególnymi zadaniami i jaki harmonogram został zaplanowany na najbliższe miesiące. Podkreśliła, że 31 marca kończy się pierwszy etap wdrażania reformy edukacji, i pochwaliła Podkarpacie za sprawne zmiany

W przypadku woj. podkarpackiego 100% powiatów podjęło stosowne uchwały, razem z kuratorem, dyskutujemy jeszcze z pięcioma gminami – mówiła minister Anna Zalewska.

Pani minister omówiła też czym zajmuje się teraz ministerstwo edukacji i jakie kroki zostaną podjęte w najbliższych miesiącach.

31 marca zdecydujemy poprzez ukształtowanie sieci szkół, do jakich szkół dzieci pójdą 1 września. A 1 września to z kolei rozpoczęcie kolejnego cyklu 5-letniego przekształcenia, bardzo powolnego. 14 lutego podpisałam podstawy programowe do każdego przedmiotu w szkole podstawowej i to jest bardzo nowoczesna podstawa programowa – zapewniała w Rzeszowie minister edukacji.

Anna Zalewka mówiła także o podręcznikach, które już powstają i do końca czerwca mają być gotowe. Wiele miejsca poświęciła też kwestiom subwencji dla przedszkoli i nauce 6-latków w przedszkolach. Spotkanie w duże mierze wypełniły pytania od samorządowców. Rozpoczął je marszałek Władysław Ortyl, którego interesowały kwestie dotyczące szkolnictwa zawodowego, które dla samorządu województwa jest bardzo ważne.

Chcielibyśmy wiedzieć jak będą rozwiązane wszystkie sprawy dotyczące kształcenia zawodowego, bo jak wiadomo jest ono bardzo kosztowne, szczególnie jeżeli chodzi o wyposażenie pracowni, szkolnych warsztatów – mówił marszałek Ortyl.

Odpowiadając na pytania dotyczące szkolnictwa zawodowego minister Zalewska mówiła między innymi o pomyśle utworzenia Korpusu Zawodowców, a także o potrzebie lepszej współpracy z pracodawcami. Jednak podkreślała, że najważniejszą sprawą jest to, aby szkoły zawodowe odpowiadały na potrzeby rynku pracy.

Szkolnictwo zawodowe musi być elastyczne, tzn. żeby było tak, że pracodawca przychodzi i mówi, że na dwa, trzy lata potrzebuje określonych fachowców, a my żebyśmy mieli odwagę przestawić nauczanie właśnie pod zapotrzebowanie pracodawcy – tłumaczyła minister Zalewska.

Wicemarszałek Maria Kurowska poruszyła z kolei kwestię dotyczącą ewentualnych nowych kierunków kształcenia w policealnych szkołach medycznych. Z kolei wśród pytań zadawanych przez samorządowców najczęściej pojawiały się te dotyczące finansowania szkół, zwłaszcza tych małych.

Minister podkreślała, że w kwestii małych szkół spotyka się na Podkarpaciu już po raz drugi i zapewniała, że małe szkoły w systemie edukacji muszą się utrzymać, bo są bardzo ważne.

Myślę, że już w kwietniu pokażemy w jaki sposób będziemy chcieli widzieć ustawę o finansowaniu oświaty. Chcielibyśmy ją wdrożyć na 2018 rok, żeby sprawdzić jak zadziała, aby móc ją ewentualnie poprawić – tłumaczyła minister Anna Zalewska, dodając, ze również w kwietniu będą informacje dotyczące podwyżek dla nauczycieli.

Obecny na spotkaniu prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc zapewnił, że stolica Podkarpacia - jest przygotowana do zmian w szkolnictwie i nie obawia się wyzwań.

Po debacie z samorządowcami, Minister Edukacji Anna Zalewska odpowiadała na pytania dziennikarzy. Szefowa resortu edukacji przyjechała na Podkarpacie na zaproszenie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, była to jej czwarta wizyta w naszym regionie.

Monika Konopka
Fot. Daniel Kozik
Wideo: Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP