Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej spotkała się z samorządowcami  z całego Podkarpacia. Debata dotycząca reformy oświaty odbyła się w urzędzie marszałkowskim. Zorganizowało ją Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

W spotkaniu uczestniczył także marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Maria Kurowska, wojewoda Ewa Leniart, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz samorządowcy reprezentujący różne szczeble samorządu z całego regionu.

W swoim wystąpieniu minister Anna Zalewska przedstawiła harmonogram prac ministerstwa  dotyczący wdrażania kolejnych etapów reformy edukacji. Mówiła tez m.in. o szkolnictwie zawodowym, subwencji oświatowej, systemie finansowania małych szkół, planowanych podwyżkach dla naruszycieli, a także o pomysłach resortu edukacji na poprawę jakości kształcenia dzieci i młodzieży. Pani minister zapowiedziała m.in., że za dwa lata w każdej szkole będzie dostępny szerokopasmowy internet.

W drugiej części spotkania samorządowcy zadawali pytania dotyczące reformy oświaty, które dotyczyły nie tylko zamierzeń resortu w konkretnych kwestiach, padały także pytania o rozwiązanie spraw na przykładzie konkretnych gmin.

Po spotkaniu minister edukacji wzięła udział w briefingu prasowym, z którego relację prezentujemy poniżej. Dłuższy materiał ze spotkania zamieścimy już niebawem.

Monika Konopka
Video: Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP