W Urzędzie Marszałkowskim odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Religijnego „1050 lat Chrztu Polski”, połączony z wręczeniem nagród laureatom. Konkurs, adresowany do gimnazjalistów, odbywał się w trzech etapach. W pierwszym, szkolnym wzięło udział 197 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 60 najlepszych uczniów. W III etapie (finał wojewódzki) rywalizowało 30 najlepszych uczniów. Po części pisemnej, 10 finalistów przystąpiło do egzaminu ustnego, po którym wyłoniono głównych laureatów -finalistów konkursu.

Zmaganiom ustnym przysłuchiwała się Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska a także ks. biskup Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski - fundator głównej nagrody, Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Woj. Podkarpackiego, Michał Zając - dyrektor biura poselskiego europosła Tomasza Poręby - fundatora nagród, Ryszard Rzym - prezes Zeto Rzeszów z wiceprezesem Januszem Błażejem, fundatorzy nagród. Komisji konkursowej przewodniczył prof. dr hab. Feliks Kiryk z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zwracając się do organizatorów i uczestników konkursu wicemarszałek Maria Kurowska mówiła: - Odkrywanie znaczenia duchowych wydarzeń, które rozpoczęły się przed wiekami na ziemi Piastów i dały początek naszej państwowości ma dla nas wszystkich szczególne znaczenie. Dlatego cieszę się, że w ten sposób zechcieliście uczcić tę piękną rocznicę, jaką obchodziliśmy w 2016 roku.  Myślę, że wiedza o historii naszej Ojczyzny oraz o jej chrześcijańskich korzeniach, którą pogłębiliście przygotowując się do konkursu,  pozostanie wam na całe życie. Na ręce organizatorów wicemarszałek przekazała list z gratulacjami i życzeniami zapału do podejmowania kolejnych wyzwań i wieńczenia ich sukcesem od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Organizatorem konkursu było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Nagrodę główną, ufundowaną przez ks. biskupa Jana Wątrobę otrzymał Ryszard Nocula z Gimnazjum w Błażowej (opiekun pani Krystyna Brzęk). Sześć nagród ufundowanych przez europoseła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Porębę trafiło do:

1. Ryszarda Noculi z Gimnazjum w Błażowej (opiekun pani Krystyna Brzęk)

2. Dawida Rząsy z Gimnazjum w Błażowej  (opiekun pani Małgorzata Kutrzeba)

3. Krzysztofa Szeniaka z Gimnazjum w Konieczkowej (opiekun Agnieszka Strzała)

4. Angeliki Ciszczoń z Gimnazjum Nr 1w Jodłowej (opiekun pani Jadwiga Warzecha)

5. Kingi Kotwicy z Zespół Szkół w Wilczej Woli (opiekun pan Mariusz Jarosz)

6. Jakuba Książka z Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim (opiekun Mariusz Mosior)

Nagrody - tablety ufundowane przez Firmę „Zeto” z Rzeszowa otrzymali:

1.Maria Żaczek - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie (opiekun pani Izabela Pędziwiatr)

2. Gabriela Szul - Zespół Szkół w Besku (opiekun pan Przemysław Gąska)

3. Wojciech Królikowski - Gimnazjum nr 2 w Mielcu (opiekun ks. Tomasz Abram)

4. Maciej Pawłowski - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie (opiekun p. Izabela Pędziwiatr)

Wszyscy laureaci otrzymali okolicznościowe upominki od wicemarszałek Marii Kurowskiej.

Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu
Fot. M.Mielniczuk
Biuro prasowe