161117 premierRzeszów jest dzisiaj miejscem debaty o przedsiębiorczości, stawiamy sobie pytania co zrobić, aby polscy przedsiębiorcy mieli jak najlepsze warunki do rozwoju, do pracy, do budowania swoich firm. Co robić i jak kształtować prawo, aby przedsiębiorcom ułatwiało rozwój, co to znaczy patriotyzm gospodarczy – ta debata będzie trwała dwa dni. Ale ta dyskusja, która odbywa się dziś w Rzeszowie ma przynieść pozytywne rezultaty, które pozwolą tworzyć plan na przyszłość dla uczniów, którzy w takich szkołach jak Państwa zdobywają wiedzę – powiedziała premier Beata Szydło na spotkaniu z nauczycielami w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku.

Premier przyjechała do Leżajska wprost z Kongresu 590, który przez dwa dni odbywa się w podrzeszowskiej Jasionce. Podczas wizyty pani premier w Leżajsku towarzyszył wicemarszałek województwa Bogdan Romaniuk oraz wojewoda Ewa Leniart. Prezes Rady Ministrów odwiedziła funkcjonujące w leżajskim Zespole Szkół Technicznych imienia Tadeusza Kościuszki pracownie praktycznej nauki zawodu, między innymi pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie, czy systemów energii odnawialnej.

Na spotkaniu z grupą ponad 100 nauczycieli leżajskiego zespołu szkół najwięcej miejsca premier Beata Szydło poświęciła na przybliżenie założeń  przygotowywanej przez rząd reformy edukacji.

Jesteśmy przygotowani, aby reforma oświaty, która została przygotowana, opierała się na trzech filarach. Pierwszy z nich to zmiana systemu, polegająca na tym, że będzie istniała 8 klasowa szkoła podstawowa i czteroletnie liceum, a także technikum oraz szkoła zawodowa, która w naszym systemie nazwana została szkołą branżową. Szkoła branżowa i technika będą przygotowywały młodych ludzi do współpracy z gospodarką, z przedsiębiorcami. Będą w większym stopniu ukierunkowane na to, aby ci młodzi ludzie, którzy zdobędą zawód zdobywali też zatrudnienie. To jest przyszłość dla takich placówek oświatowych jak Państwa placówka oświatowa. – mówiła premier Beata Szydło – Myślę, że to również wielkie wyzwanie, aby otworzyć dla absolwentów szkół polski rynek pracy.

Wiem, że w tej szkole w Leżajsku uczniowie kształcą w aż 11 zawodach i to jest  imponujące. Tylko pytanie, co dalej. Na ile ten system kształcenia ma przełożenie na zdobywanie pracy. I okazuje się, że nie zawsze i nie wszędzie. Młodzi ludzie mający zawód nie zawsze znajdują miejsca pracy. Muszą wyjeżdżać i to jest jedno z wyzwań, które stawiamy sobie przy wprowadzaniu tej reformy. Drugim filarem reformy jest zmiana podstawy programowej. Chcemy, aby młodzież była dobrze wykształcona, dobrze przygotowana. Chcemy połączyć to co jest istotne w wychowaniu młodzieży, czyli te wartości , na których powinniśmy budować naszą przyszłość z elementami nowoczesności – mówiła w Leżajsku premier Beata Szydło.

 

I wreszcie trzeci filar reformy – pedagodzy i nauczyciele. My zdajemy sobie sprawę, że przed wami jest ogromne wyzwanie, powodowane przede wszystkim niżem demograficznym. I my musimy szukać takich rozwiązań, które zagwarantują pracę dla polskich nauczycieli. A z drugiej strony musimy mówić o wymiarze materialnym zawodu nauczyciela, czyli stworzeniu takich warunków, żebyście Państwo – nauczyciele, mogli być satysfakcjonująco doceniani i mieć poczucie docenienia Państwa pracy. To są te trzy filary, na których została oparta nasza reforma – mówiła premier.

Premier Szydło podkreślała, że do powodzenia reformy potrzebna jest dobra współpraca rządu, samorządów, województw, nauczycieli i rodziców.

Chcę Państwa zapewnić, że reforma jest dobrze przygotowana, jesteśmy otwarci na dialog, na Państwa pytania. Ministerstwo edukacji przygotowało  materiały informacyjne, wojewodowie zostali zobligowani do spotykania się z Państwem, tak samo kuratorzy. Wy macie stawić pytania,. Macie do tego prawo, a my będziemy się w te uwagi wsłuchiwać. Tak samo jak były konsultacje przez pół roku prowadzone przez panią minister Zalewską, były konsultowane projekty ustaw i uwzględniane wnioski, tak samo na drugim etapie wprowadzania reformy jesteśmy otwarci  na dialog - zadeklarowała nauczycielom z leżajskiego zespołu szkół premier Beata Szydło.

Wizyta na Podkarpaciu premier Beaty Szydło rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą minister rozwoju regionalnego Grażynę Gęsicką, na terenie Parku Naukowo - Technologicznego Rzeszów - Dworzysko.

Później premier Beata Szydło wzięła udział w otwarciu Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa. Głównym celem kongresu, który potrwa dwa dni jest wymiana idei i doświadczeń przedstawicieli środowisk, które mają wpływ na rozwój gospodarki i przedsiębiorczości. Prosto z Kongresu 590 pojechała do leżajskiego zespołu szkół, w którym kształci się 1727 uczniów, zdobywających zawody informatyków, operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, czy mechatroników.

Aleksandra Gorzelak -Nieduży   
Foto Aleksandra Gorzelak -Nieduży
Biuro prasowe UMWP