Mszą świętą pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Krzysztofa Nitkiewicza  w Kaplicy Akademickiej KUL rozpoczęła się inauguracja nowego roku akademickiego. Z tej okazji okolicznościowy list do  uczestników uroczystości skierował marszałek Władysław Ortyl.

Otwarcia uroczystości w Auli im. Solidarności dokonał dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., prof. KUL, Prorektor ds. nauki i rozwoju KUL.  Po nim sprawozdanie z pracy Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli za rok ubiegły złożył dziekan – prof. dr hab. Andrzej Kuczumow. Kolejnym punktem była immatrykulacja studentów, po której nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości. W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego głos zabrał Waldemar Szumny.

Studia to jeden z najpiękniejszych okresów w życiu młodego człowieka, bo poszerzają horyzonty myślowe, dają nowe możliwości i pozwalają odkrywać świat z perspektywy nauki. Studia umożliwiają też zawieranie nowych znajomości, często pozostających na całe życie  – to słowa odczytane z listu marszałka Władysława Ortyla.

W kolejnych zdaniach marszałek zwrócił się do studentów pierwszego roku z życzeniami oraz apelem, aby nauki nie traktowali wyłącznie w kategoriach obowiązku, ale także jako przygodę zachęcającą do odkrywania nowych obszarów oraz rozwoju zainteresowań i talentów.

Wszystkim Państwu – studentom, wykładowcom, pracownikom oraz władzom uczelni – życzę wielu sukcesów i powodzenia, a także tego, aby z sukcesem mogli Państwo realizować wytyczone cele. Władzom uczelni gratuluję dotychczasowych osiągnięć. Raz jeszcze dziękując za zaproszenie, przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia oraz życzenia wszelkiej pomyślności  – zakończył swój list marszałek Władysław Ortyl.

Bardzo interesujący wykład inauguracyjny pt. „Sieć – kolonizacja cyfrowego świata” wygłosił prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki, wybitny socjolog, kierownik Katedry Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych WNS KUL, członek Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk.

Waldemar Szumny
Kancelaria Zarządu