Marszałek Władysław Ortyl oraz przewodniczący sejmiku Bogdan Romaniuk zostali członkami Rady ds. Komercjalizacji Wiedzy. Rada działa przy rektorze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako organ doradczy. Dzisiaj, tj. 25 lutego odbyło się posiedzenie inauguracyjne.

Rada ds. Komercjalizacji Wiedzy została utworzona w trosce o rozwój wiedzy w zmieniających się realiach społecznych i gospodarczych kraju. Zgodnie z założeniami jej celem jest wyrażanie opinii w sprawach odnoszących się do komercjalizacji wiedzy na uczelni. Dotyczy to przede wszystkim przedstawiania i oceny inicjatyw oraz projektów związanych z komercjalizacją, pomocy w określaniu priorytetowych obszarów badań naukowych i nawiązywaniu relacji ze środowiskiem gospodarczym oraz wskazywania aktualnych potrzeb rynku pracy. Inicjatywy i projekty, które będą przedstawiane przez członków rady mają także dotyczyć Wydziału Zamiejscowego KUL Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

Pełna galeria zdjęć z Posiedzenie Rady ds. Komercjalizacji Wiedzy przy Rektorze KUL.

 

 

Fot. Tomasz Koryszko/KUL