W siedzibie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie 20 lutego odbył się finał Podkarpackiego Konkursu Edukacyjnego „Mistrzowie Statystyki”. Patronat nad tym wydarzeniem  objął marszałek. Z młodymi mistrzami statystyki spotkała się wicemarszałek Maria Kurowska.

Wicemarszałek Maria Kurowska podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu za zainteresowanie zagadnieniami i metodami badań statystycznych oraz  za chęć podnoszenia wiedzy statystycznej.

Dziękuję nauczycielom i rodzicom za wspieranie uzdolnionych uczniów, wykrywanie i rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia. Konkurs stanowi istotne i ważne wydarzenie w propagowaniu wśród uczniów zagadnień statystycznych, dlatego dziękuję także organizatorom tak ciekawego przedsięwzięcia – powiedziała wicemarszałek Kurowska.

Konkurs jest organizowany przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie wspólnie z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji oraz Polskim Towarzystwem Statystycznym. W konkursie wzięli udział uczniowie z kilkudziesięciu szkół ponadgimnazjalnych z całego Podkarpacia. Do finału zakwalifikowano 10 trzyosobowych zespołów.

W finale zwyciężył zespół z Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. w składzie: Iwona Ferfecka, Patryk Przydział i Emilia Mucha. Drugie miejsce również zespół z Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp.: Joanna Andreasik, Aleksandra Olszewska i Katarzyna Wojnarowska. Opiekunem obu grup był nauczyciel Grzegorz Pach. Trzecie miejsce zespół z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie: Ewa Bester, Patrycja Czech i Agnieszka Łukasik. Opiekun zespołu – Elżbieta Niwolska.

Biuro prasowe UMWP
Fot. M. Tomczyk