Otwórz/zamknij mapę strony

Siedem podkarpackich uczelni otrzymało w tym roku wsparcie z budżetu województwa. Łącznie jego wysokość wynosi milion złotych. Umowy na dotację przedstawiciele uczelni podpisali w urzędzie marszałkowskim.

W podpisaniu umów samorząd województwa reprezentowali: Jerzy Borcz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Monika Brewczak – Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

- Wniosków o dotację wpłynęło 11. Uznaliśmy, że 7 jest interesujących, wpisujących się w strategię rozwoju województwa, w inteligentne specjalizacje. Dotacje są przyznane w zależności od wagi i rodzaju przedsięwzięcia – mówił podczas podpisania umów marszałek Ortyl.

- Gratuluję rektorom, wszystkim tym, którzy przyczyniają się do rozwoju szkolnictwa wyższego w naszym regionie, bo ono stanowi o sile kapitału ludzkiego. Kształćmy młodych ludzi i pomagajmy sobie wzajemnie – dodał wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Samorząd Województwa Podkarpackiego od wielu lat wspiera finansowo uczelnie z terenu Podkarpacia. Na ten cel z budżetu województwa wyasygnowano już w sumie 22,5 mln złotych.

W tym roku wsparcie otrzymały następujące placówki:

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
  • Uniwersytet Rzeszowski,
  • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku,
  • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Oceniając złożone wnioski i przyznając dotacje, zarząd województwa kierował się kryteriami określonymi w regulaminie. Wśród nich jest między innymi zgodność przedsięwzięcia z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020.

Największe wsparcie otrzymała Politechnika Rzeszowska – 360 tys. złotych na zakup samolotu szkoleniowego niezbędnego do kształcenia studentów. Dzięki temu wzrośnie jakość kształcenia studentów pilotażu oraz poprawi się baza dydaktyczno-szkoleniowa.

Uniwersytet Rzeszowski dostał 250 tys. złotych. Uczelnia chce kupić aparaturę do Pracowni Nanopreparatyki w Centrum Dydaktyczno - Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymały po 85 tys. złotych. Sanocka uczelnia chce dotację wykorzystać na wyposażenie laboratorium wytrzymałości materiałów i konstrukcji na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu dotację wykorzysta na utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej na kierunku Psychologia. Przemyska placówka przeznaczy pieniądze na doposażenie pracowni badań fizykalnych i ratownictwa medycznego w symulatory i modele dydaktyczne na kierunku Pielęgniarstwo. Kierunek pielęgniarstwo i grafikę komputerową chce rozwinąć WSIiZ poprzez wykorzystanie dotacji na zakup wyposażenia do laboratoriów na obu tych kierunkach. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Jarosławiu otrzymała 50 tys. złotych i pieniądze przeznaczy na zakup zestawu technologii RFID do laboratorium na kierunku Logistyka i Spedycja na wyposażenie sali szkoleniowej.

Po podpisaniu umów dr hab. Józef Cebulski, prof. UR wygłosił wykład – „Spektroskopia Ramana i techniki FTIR w poszukiwaniu czynników prognostycznych w diagnostyce nowotworowej”, który był jednocześnie prezentacją badań prowadzonych z wykorzystaniem sprzętu zakupionego do Pracowni Nanopreparatyki w ramach dotacji  udzielonej z budżetu województwa podkarpackiego.

- Ten wykład pokazał nam w praktyce, jak dobrze wykorzystywane są nasze środki. Jesteśmy dumni z tego, że w Rzeszowie, na Podkarpaciu prowadzone są takie badania. Bardzo nam zależy, żeby nagłaśniać to, jak wspieramy nasze uczelnie, bo nie wszystkie województwa to robią. A nam zależy, żeby wszystkie uczelnie na Podkarpaciu się rozwijały - czy to publiczne czy prywatne. Wspieramy też młodzież studiującą w województwie podkarpackim, dla której mamy specjalne stypendium, dla najlepszych maturzystów – powiedział na podsumowanie spotkania wicemarszałek Piotr Pilch.

Marszałek Ortyl podczas wydarzenia poinformował także o konkursie organizowanym przez urząd marszałkowski, który skierowany jest do studentów z Podkarpacia - „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”. Jest on skierowany do absolwentów szkół wyższych, których obronione prace dyplomowe dotyczą historii, współczesnego oblicza oraz przyszłości Podkarpacia. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł. Więcej piszemy o tym w artykule:

https://podkarpackie.pl/index.php/edukacja/7690-dziedzictwo-i-rozwoj-podkarpacia-konkurs-dla-absolwentow-uczelni

Poniżej, w załączniku dokładny opis, na co zostaną wykorzystane dotacje z budżetu województwa:

 

Lp

Uczelnia

Nazwa przedsięwzięcia

 

Czego dotyczy przedsięwzięcie

 

Kwota dotacji

1.

Politechnika Rzeszowska

im. Ignacego Łukasiewicza

„Unowocześnienie bazy dydaktyczno-naukowej Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Zakup samolotu szkoleniowego”

Przedsięwzięcie dotyczy zakupu samolotu szkoleniowego niezbędnego do kształcenia studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości i płynności procesu kształcenia lotniczego, podniesienie jakości kształcenia studentów pilotażu oraz dostosowanie bazy dydaktyczno-szkoleniowej do obowiązujących wymagań kształcenia lotniczego.

360 000,00

2.

Uniwersytet

Rzeszowski

Zakup aparatury dla Pracowni Nanopreparatyki w Centrum Dydaktyczno - Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Przedsięwzięcie dotyczy zakupu aparatury badawczej dla Pracowni Nanopreparatyki w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego i przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia na kierunkach Systemy Diagnostyczne w Medycynie, Inżynieria Materiałowa i Fizyka.

W ramach zadania zakupione zostanie następujące wyposażenie:

-         system komory temperaturowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem sterującym i analizującym pozwalającym na dokładne testowanie wytworzonych materiałów w szerokim zakresie temeperatur,

-         flitr Eclipse dla lasera wraz z niezbędnym oprogramowaniem sterującym pozwalające na precyzyjną analizę drgań sieci,

-         system rejestrujący do mikroskopu (stacja robocza HP) wraz z niezbędnym oprogramowaniem do obrazowania i sterowania wyników oraz system skanowania,

-         zestaw macro sampling kit pozwalający na pomiar proszków, cieczy i roztworów w kuwetach i kapilarach wraz z zestawem obiektywów soczewkowych.

250 000,00

3.

Uczelnia Państwowa

im. Jana Grodka

w Sanoku

„Wyposażenie laboratorium wytrzymałości materiałów i konstrukcji (laboratorium badawczo - dydaktyczne) umożliwiające kształcenie praktyczne na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (studia II stopnia)”

Przedsięwzięcie dotyczy wyposażenia laboratorium wytrzymałości materiałów i konstrukcji na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (studia II stopnia).

W ramach zadania zakupione zostanie następujące wyposażenie:

-         kompletna komora klimatyczna/termiczna do testów oraz komplet adapterów niezbędnych do użycia w komorze do maszyny wytrzymałościowej,

-         zestaw wkładek do próbek okrągłych i do próbek płaskich do maszyny wytrzymałościowej.

85 000,00

4.

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego

w Tarnobrzegu

„Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu na potrzeby regionalnego rynku pracy”

Przedsięwzięcie dotyczy utworzenia i wyposażenia Akademickiego Centrum Diagnozy i Pomocy Psychologicznej na kierunku Psychologia.

W ramach zadania zakupiony zostanie aparat do EEG biofeedback z oprzyrządowaniem oraz symulator diagnostyki psychofizjologicznej do pracowni psychologii poznawczej.

Ponadto przedsięwzięcie obejmie zakup serwera kopii zapasowych oraz zapory sieciowej, w celu umożliwienia dostępu do systemów informatycznych uczelni studentom na praktycznych i deficytowych kierunkach, tj. Psychologia

i Pielęgniarstwo.

85 000,00

5.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Budowa specjalistycznej bazy dydaktycznej dla kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Przedsięwzięcie dotyczy doposażenia pracowni badań fizykalnych i ratownictwa medycznego w symulatory i modele dydaktyczne na kierunku Pielęgniarstwo.

W ramach zadania zakupione zostanie następujące wyposażenie:

-         fantom porodowy Noelle z noworodkiem,

-         symulatora Super Chloe,

-         fantom pielęgnacyjny pięcioletniego dziecka.

85 000,00

6.

Wyższa Szkoła Informatyki

i Zarządzania

z siedzibą

w Rzeszowie

Zakup wyposażenia do laboratoriów na potrzeby kształcenia studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na kierunkach studiów (I stopnia o profilu praktycznym) np. Pielęgniarstwo oraz Grafika komputerowa i produkcja multimedialna

Przedsięwzięcie dotyczy zakupu wyposażenia do laboratoriów na kierunku Pielęgniarstwo i Grafika komputerowa i produkcja multimedialna.

W ramach zadania zakupione zostanie następujące wyposażenie:

-         komora laminarna klasy II,

-         inkubator CO2 znajdujący zastosowanie w badaniach medycznych i w przemyśle farmaceutycznym,

-         mikroskop odwrócony umożliwiający  obserwację przyżyciową morfologii komórek,

-         system VIVE Pro Eye oraz oprogramowanie Tobii Pro Lab wraz z roczną subskrypcją umożliwiający śledzenie wzroku użytkownika,

-         aparat cyfrowy wraz z niezbędnym osprzętem.

85 000,00

7.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna

im. ks. Bronisława Markiewicza

w Jarosławiu

„Wyposażenie laboratorium dla kierunku Logistyka i Spedycja w Instytucie Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu”

Przedsięwzięcie dotyczy zakupu zestawu technologii RFID do laboratorium na kierunku Logistyka i Spedycja i wyposażenia sali szkoleniowej.

W ramach zadania zakupione zostanie następujące wyposażenie:

-         multimodalny zestaw szkoleniowy kodów kreskowych,

-         szkoleniowy multimodalny zestaw tachografów,

-         szkoleniowy multimodalny zestaw do technologii RFID.

50 000,00

Monika Konopka

Sebastian Kieszkowski

Michał Mielniczuk

Biuro Prasowe UMWP

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 179_3705_20.pdf)Uchwała Nr 179_3705_20.pdf1120 kB

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego