Otwórz/zamknij mapę strony

O tym rozmawiano podczas odbywającej się w Rzeszowie w dniach 15 i 16 października I Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problemy osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych  wyzwaniem dla opieki długoterminowej“.

Ze względu na bogactwo tematyki, a zarazem złożoność i wielowątkowość problematyki, do dyskusji zaproszono przedstawicieli różnych środowisk naukowych: nauk medycznych,  socjologów, pedagogów, psychologów oraz praktyków. W konferencji wzięły udział m.in. znaczące osoby dla pielęgniarstwa: Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr Grażyna Rogala Pawelczyk, Konsultant Krajowy dr Mariola Rybka, dr Dorota Kilańska, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr Grażyna Wójcik.

Konferencję otworzyła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska. Witając uczestników debaty na gościnnej ziemi rzeszowskiej zwróciła uwagę na postępujący proces starzenia się społeczeństwa polskiego i wzrost osób przewlekle chorych, szczególnie wśród osób starszych.

W naszych codziennym otoczeniu też dostrzegamy, że przybywa ludzi starszych. Część osób jest niewidoczna, ponieważ z racji chorób lub dysfunkcji ruchowych, pozostają w domu. Stawia to przed opieką zdrowotną nowe wyzwania, związane z zapewnieniem świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej coraz większej liczbie osób - mówiła wicemarszałek M.Kurowska.

Dlatego za cenne uznała wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie omawianej problematyki, która już w perspektywie kilku najbliższych lat stanie się jednym z najważniejszych wyzwań dla systemu zabezpieczenia społecznego obywateli.

Podczas dwóch dni obrad poruszano aktualne problemy w dziedzinie opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej, prezentowano możliwości rozwoju zawodu pielęgniarki jako lidera w holistycznej opiece nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym. Wspólne rozważania dotyczyły również aktualnych aspektów nurtujących opiekę długoterminową, a prelegenci z całej Polski dzielili się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami i porażkami z pracy dla ludzi i z ludźmi w różnych stadiach choroby przewlekłej.

Wszystkie poruszane problemy oscylowały wokół  fundamentalnych podstaw pielęgniarstwa jako zawodu - szacunku dla pacjenta jako osoby ludzkiej, poszanowania jego praw w sytuacji choroby przewlekłej czy niepełnosprawności.

Pomysłodawczynią i głównym organizatorem konferencji była Konsultant  Wojewódzki w dziedzinie  pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dr n. o zdrowiu Bożena Majchrowicz a współorganizatorami: Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja), Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu oraz  Uniwersytet Medyczny we Lwowie (Ukraina).

Konferencja odbywała się pod patronatem Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej ks. Biskupa Jana Wątroby i Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Aleksandra Bobko.

Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego