logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

galicjuszMinisterstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać". Nabór wniosków prowadzony będzie do 15 listopada br.

Projekt ten jest adresowany do uczniów klas III szkoły podstawowej. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania. 

W pierwszym etapie wdrażania projektu o środki ubiegać się mogą podmioty, które pełnić będą rolę Wojewódzkiego Operatora Programu (WOP). Jego zadaniem będzie m.in. przygotowanie programu do realizacji, przyjęcie wniosków od gmin, podpisanie umów oraz koordynacja projektu w woj. podkarpackim. 

Na przełomie listopada i grudnia br. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosi otwarty konkurs ofert na realizację projektu „Umiem pływać" na terenie naszego województwa. Zaplanowana wysokość środków na dofinansowanie zadania nie przekroczy kwoty 785 000 zł. 

Spośród podmiotów, które złożą oferty zarówno w konkursie Ministerstwa jak i Urzędu Marszałkowskiego wyłoniony zostanie WOP. 

W związku z tym, że terminy konkursów nie pokrywają się, prosimy podmioty zainteresowane realizacją programu jako Operator o złożenie ofert w trwającym konkursie w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a następnie w ogłoszonym za kilka tygodni konkursie tut. Urzędu Marszałkowskiego.

 

http://galicjusz.pl/wiadomosci/Rusza+program+nauki+plywania+%60Umiem+plywac%60+wiadomosci+news,/wiadomosci/article?jdnews_id=14864