logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

PRZEMYŚL. Przyznano tytuły "Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2011". Jeden trafił na Podkarpacie.

Konkurs ma za zadanie wyróżnianie najważniejszych przedsięwzięć m.in. o wymiarze społecznym, ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców. Przemyśl otrzymał nagrodę za rewitalizację parku miejskiego, będącą częścią projektu "Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu".

Prace w Parku Miejskim zakończone zostały w listopadzie 2011 roku i obejmowały m.in. modernizację oświetlenia oraz alejek, remont dwóch placów zabaw, rewitalizację stawu parkowego. Projekt był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, a całkowity koszt jego realizacji to ok. 5, 7 mln zł.
Prace były kolejnym działaniem samorządu mającym na celu poprawę konkurencyjności turystycznej i atrakcyjności inwestycyjnej tej części miasta obok m.in. trwającego remontu i modernizacji Zamku Kazimierzowskiego, odnowionego „Domku Ogrodnika” (Lider Małopolski 2009), pobliskiego stoku narciarskiego (Lider Małopolski 2005), czy też samej zabytkowej starówki.

Park Miejski to jeden z większych parków na terenie województwa podkarpackiego, zajmujący około 20 ha powierzchni, został założony w 1842 roku początkowo na zboczach góry zamkowej jako ogród publiczny. Zachowały się w nim nieregularne układy alejek, ścieżek i naturalnych cieków wodnych. Te ostatnie wykorzystano przy budowie obiektu rekreacyjnego jakim jest kompleks urządzeń tzw. ciurka z odprowadzeniem wody do fontanny, dolnego stawu i Sanu. Drzewostan parku z wieloma pomnikami przyrody (klony, jawory, wiązy górskie czy modrzewie europejskie) został wzbogacony elementami małej architektury: altanki, kapliczka Matki Bożej, pomniki czy schody, które zostały wprowadzone ze względu na ukształtowanie terenu, łącząc różne poziomy parku. Zlokalizowano również współczesne place zabaw dla dzieci. Od roku 2002 Park Miejski jest objęty ochroną konserwatorską.

Uroczyste zakończenie Konkursu połączone z wręczeniem dyplomów i krótką prezentacją Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2011, odbędzie się 21 marca 2012 r. o godz. 11 w Sali Konferencyjnej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Istniejące od ponad 20 lat Stowarzyszenie Gmin Małopolski łączy 182 gminy i 21 powiatów z terenu historycznej Małopolski (obecne województwa małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie).