logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

„9 badań ewaluacyjnych, jakie do tej pory przeprowadzono w stosunku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 znacznie usprawniło jego wdrażanie” – ocenia Norbert Tomkiewicz - z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

Pozwoliły one przede wszystkim zweryfikować ponownie wskaźniki, zmienić ich wartości docelowe. Okazało się, że ze środków, które posiada województwo w ramach 4 osi priorytetowej można zrealizować więcej projektów w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków, mniej natomiast w przypadku wodociągów. „Badania pokazały, że będziemy mogli wykonać aż 1500 km sieci kanalizacyjnej, a na początku realizacji RPO tj. w 2007 roku zakładano 1100 km. Natomiast w przypadku sieci wodociągowej liczba km „stopniała” z 760 do 320” – mówił dyr. Tomkiewicz podczas konferencji ewaluacyjnej w Rzeszowie. „Te zmiany wynikają m.in. z aktywności samorządów i wzrostu cen” – tłumaczył.