logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

29 czerwca 2011 w Domu Polski Wschodniej w Brukseli Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz pięciu marszałków województw Polski Wschodniej z udziałem Elżbiety Łukacijewskiej i Czesława Siekierskiego, Europarlamentarzystów podpisali list intencyjny, określający zasady współpracy przy aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Podjęcie prac nad Strategią w przededniu debaty o przyszłości Unii Europejskiej to wspólny głos o potrzebie kontynuacji wsparcia, które w ostatnich latach otrzymała Polska Wschodnia. Warto podkreślić, że to kolejny ważny głos w dyskusji nie tylko o przyszłość tego makroregionu, ale także Euroregionu Karpackiego.

- Opracowanie nowej Strategii opartej o rzetelne priorytety oraz spójnej ze strategią UE-Europa 2020 jest obecnie konieczne i niezbędne do negocjacji nowych warunków wsparcia i utworzenie nowego programu operacyjnego dla Polski Wschodniej. Dodatkowo łączy wysiłki polskiego rządu i samorządów terytorialnych w określeniu nowych kierunków rozwojowych i promocji nie tylko Podkarpacia, ale całej Polski Wschodniej - stwierdziła Elżbieta Łukacijewska.

- Przygotowanie dobrej i spójnej strategii ze wskazaniem słabych i mocnych stron oraz określeniem priorytetów pozwoli na szybki rozwój tej części Polski, a przede wszystkim będzie ważnym głosem w dyskusji nad nową perspektywą budżetową do 2020 roku - dodaje europosłanka z Podkarpacia.