Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna trzyma obraz

 


 

Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 

W Lubaczowie, w tamtejszej konkatedrze, podczas uroczystości odpustowych ku czci Najświętszej Maryi Panny Łaskawej Lwowskiej, samorządowcy zawierzyli Matce Bożej swoje wspólnoty. Samorządowa pielgrzymka odbyła się już po raz czternasty, a wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów z województwa podkarpackiego, lubelskiego oraz z Ukrainy.

 

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: Anna Schmidt – sekretarz stanu w ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, posłowie Teresa Pamuła i Adam Śnieżek, a także Paweł Bakunec – deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Obecni byli przedstawiciele służb mundurowych, administracji państwowej, podkarpackich instytucji, a także duchowni na czele z arcybiskupem seniorem Józefem Michalikiem oraz biskupem seniorem Marianem Buczkiem. Samorząd województwa lubelskiego reprezentował m.in. Zdzisław Szwed – członek zarządu, a województwa podkarpackiego - marszałek Władysław Ortyl, zaś administrację lwowską reprezentował Andrzej Sulim – przewodniczący Lwowskiej Rady Rejonowej. Obecny był też  Mychajło Lawriwa przewodniczący Rady Powiatowej z Kałusza.

 

Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą w intencji samorządowców oraz pokoju w Ukrainie. Przewodniczył jej arcybiskup Józef Michalik, biskup senior Archidiecezji Przemyskiej. Podczas homilii arcybiskup mówił między innymi o samorządowcach, ich pracy i roli w regionalnych oraz lokalnych wspólnotach:

 

To ważna grupa ludzi, którzy podejmują dla dobra społecznego pracę, w tym szerszym wymiarze. Chcą służyć innym, aby ułatwiać to ludzkie życie, aby poszerzać perspektywy ludzkiego postępu – mówił arcybiskup Józef Michalik.

 

Arcybiskup mówił również, że błędem społecznego posługiwania jest odłączenie Boga i Jego przykazań. Modlił się też za wszystkich samorządowców:

 

Otaczamy dziś was bracia i siostry, szanowni samorządowcy modlitwą, abyście mogli godnie wypełniać swoją pracę, abyście realizowali ją jako misję życiową, więcej nawet – jako zadanie chrześcijańskiego sumienia, które uświęci sam Bóg swoją łaską – dodał arcybiskup Michalik.

 

Podczas homilii arcybiskup odniósł się również do agresji imperialistycznej Rosji na Ukrainę, mówiąc, że jest to zagrożenie dla całego świata, a w związku z tym chrześcijaństwo powinno mieć wymiar heroiczny.

 

Potrzebna jest eksplozja miłości, która przewyższy i zniweczy eksplozję nienawiści ludzkiej – mówił arcybiskup Józef Michalik.

 

 

Tradycyjnym elementem pielgrzymki było zawierzenie lokalnych wspólnot Matce Bożej. Akt Zwierzenia odczytał marszałek Władysław Ortyl, który w imieniu samorządowców, powiedział:

 

Największą naszą troską i zmartwieniem jest tocząca się już od ponad roku brutalna wojna na Ukrainie, która niszczy kraj naszych sąsiadów, niesie śmierć i ogromne cierpienie. Atak putinowskiej Rosji rujnuje dobrostan tysięcy niewinnych ludzi, niweczy plany młodych pokoleń, burzy bezpieczne życie, a starszym odbiera spokój.

 

W dalszej części Aktu Zawierzenia, marszałek dziękując Matce Boskiej za okazane łask, mówił:

 

Obiecujemy też, że zgodnie z nauką i apelami Jana Pawła II, będziemy dbać o osoby potrzebujące wsparcia i opieki, będziemy z troską i zaangażowaniem pochylać się nad sprawami naszych Małych Ojczyzn, zabiegając o dobro wspólne i wszystkie te obszary życia społecznego, które decydują o jego sile. Klęcząc dzisiaj przed Twoim obliczem i dziękując za Twoje codzienne wsparcie, jednocześnie prosimy: pomóż nam kochać nasze Małe Ojczyzny, dbać o ich dobrobyt  i wzajemną współpracę. Niech Twoja łaska i miłosierdzie towarzyszą nam na każdym kroku i każdego dnia naszej pracy.

 

Podczas uroczystości proboszcz parafii konkatedralnej, ks. dziekan Andrzej Stopyra odebrał z rąk przedstawicieli Bractwa św. Stanisława odznaczenie dla Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. A arcybiskup Józef Michalik poświęcił obraz św. Faustyny. Na koniec marszałek Władysław Ortyl w imieniu wszystkich samorządowców oraz gości podziękował arcybiskupowi Józefowi Michalikowi za homilię i modlitwę o pokój. Głos zabrał również Paweł Bakunec – deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, który w imieniu mieszkańców swojego kraju złożył podziękowania wszystkim Polakom oraz przedstawicielom polskiego rządu i parlamentu, za okazaną pomoc i wsparcie.

 

Bardzo dziękujemy i dzisiaj prosimy, żeby Matka Boska tak obdarowała was łaskami, wasze urzędy, wasze samorządy, wszystkich was, abyście mieli zdrowie nadal nam pomagać. Chcemy wierzyć, że w końcu przyjdzie to nasze zwycięstwo, będzie pokój w Europie, Polsce i na całym świecie – powiedział deputowany Paweł Bakunec.

 

Po mszy złożono wiązanki kwiatów na grobie ks. kardynała Władysława Rubina oraz biskupów - Jana Nowickiego i Mariana Rechowicza. Ostatnim elementem uroczystości było zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Archidiecezji Lwowskiej, które mieści się w Lubaczowie, w podziemiach Konkatedry.

 

Pielgrzymki podkarpackich i lubelskich samorządowców odbywają się co roku, 7 maja. Wówczas przypada ustanowiony przez papieża Benedykta XVI odpust ku czci Matki Boskiej Łaskawej.  Samorządowcy spotykają się przed cudownym obrazem z wizerunkiem Matki Boskiej Łaskawej, aby tak, jak król Jan Kazimierz w 1656 roku, powierzyć Matce Boskiej sprawy publiczne oraz zawierzyć Jej opiece mieszkańców obu regionów.

 

Galeria zdjęć:


Pełna galeria zdjęć: Facebook | XIV Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych