Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Autor tekstu i zdjęć: Krzysztof Witek
Biuro Prasowe UMWP
Autor wideo: Sebastian Kieszkowski

 

W Dubiecku odbyły się wojewódzkie obchody z okazji Dnia Strażaka, połączone z uroczystym otwarciem nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. Wydarzenie przyciągnęło wielu gości w tym m.in. posłów polskiego i europejskiego parlamentu, przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych na czele z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariuszem Feltynowskim oraz licznie zgromadzonych mieszkańców regionu. W strażackim święcie uczestniczyli Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch.
 
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w dubieckim Kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP, pod przewodnictwem ks. abp. Adama Szala z udziałem kapelana wojewódzkiego strażaków ks. Pawła Samborskiego oraz kapelanów służb mundurowych i kapelanów straży pożarnych. Następnie uczestnicy przemaszerowali  na plac przed nową jednostką PSP, gdzie odbyła się główna część obchodów. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i wciągnięciu flagi na maszt, głos zabrał Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Tomasz Baran.
 
Dzisiejsza uroczystość ma dla nas szczególny i wyjątkowy charakter, Świętują bowiem wspólnie szeroko reprezentowane dwie grupy – strażacy PSP oraz strażacy ochotnicy, świętujemy jako jedna, dobrze rozumiejąca się rodzina. Codziennie ratownicy pododziału bojowego oraz druhowie działający na pierwszej linii ryzykują swoim zdrowiem i życiem. Myślę, że dzisiejsze wyróżnienia możemy traktować, jako zauważenie nas wszystkich - podkarpackich strażaków. Niech będą mobilizacją do dalszej sumiennej służby – powiedział komendant Baran.
 
Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń i awansów. Wyróżnieni zostali strażacy, którzy w sposób szczególny zasłużyli się swoją służbą w ostatnim roku. Wśród nagrodzonych znaleźli się zarówno doświadczeni funkcjonariusze, jak i młodzi strażacy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tą odpowiedzialną  profesją.
 
 
Odznaką Honorową „Strażacka Gwiazda Podkarpacia” odznaczone zostały sztandary KM PSP w Przemyśli oraz OSP w Dubiecku.
 
Tradycyjnie już wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe.
 • Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Józef Ćwiąkała;
 • Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Józef Chromiak, Andrzej Halwa, Andrzej Homa, Ryszard Rębisz, Józef Sędyka, Ryszard Sieński, Stanisław Tworzydło, Robert Wojciechowski, Józef Zych;
 • Krzyż Świętego Floriana otrzymali: Marcin Filip, Mariusz Kaliniewicz, Adam Maczuga, Andrzej Osuch, Stanisław Pytlowany, Wiesław Suszek;
 • Złoty medal za długoletnią służbę otrzymali: st. bryg. w st. spocz. Józef Kludys, st. bryg. w st. spocz. Marian Róg;
 • Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymali: st. bryg. Bogusław Golenia;
 • Brązowy medal za długoletnią służbę: st. kpt. Maciej Szklarz.
 • Złotą odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczony został st. kpt. Bogdan Piasecki;
 • Srebrną odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali: asp. Witold Dudek, kpt. Marek Kobylarz, asp. Tomasz Serafin, st. ogn. Jarosław Sura;
 • Brązową odznaką zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali: ogn. Marcin Baran, str. Zbigniew Blecharczyk, asp. sztab. Grzegorz Gradowski, asp. Grzegorz Perżyło, asp. sztab. Andrzej Ulman, mjr Straży Granicznej Krzysztof Sidor;
 • Odznakę Świętego Floriana otrzymali: asp. Witold Dudek, st. ogn. Stanisław Serafin, st. ogn. Jarosław Sura.
 • Strażacką Gwiazdą Podkarpacia uhonorowani zostali: poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska, st. bryg. Tomasz Baran, ks. Paweł Samborski, st. bryg. Bogusław Szczurko, str. Jarosław Sura.
 
Podczas obchodów zostały wręczone również akty nominacji na wyższe stopnie służbowe.

Stopień młodszego brygadiera otrzymał st. kpt. Łukasz Zieliński; kapitana - mł. kpt. Ewa Fudali; starszego aspiranta - asp. Kamil Czternastek, asp. Marcin Markowicz; aspiranta - mł. asp. Łukasz Goraj, mł. asp. Mateusz Telesz; starszego ogniomistrza - ogn. Stanisław Czajowski, ogn. Paweł Gembrowicz; ogn. Rafał Krzywiński, ogn. Marcin Lupa; ogniomistrza - mł. ogn. Bartłomiej Klepacki, mł. ogn. Karol Ciura; starszego sekcyjnego - sekc. Krzysztof Butra, sekc. Łukasz Krawiec, sek. Konrad Szpunar; sekcyjnego - mł. sekc. Ewa Czyrek.

Komendant główny PSP wyróżnił okolicznościowymi dyplomami majora SG Cezarego Kolibka, majora SG Krzysztofa Sidora, st. ogn. Adriana Cyrnka, st. ogn. Krzysztofa Surowca.
 
Po części oficjalnej poświęcono i otwarto nową jednostkę  ratowniczo-gaśniczą  PSP w Dubiecku. Nowoczesny obiekt, wyposażony w najnowszy sprzęt i technologie, ma znacząco poprawić efektywność działań ratowniczych na terenie powiatu. 
 

Cieszymy się że możemy stanąć przed nowym gmachem jednostki ratowniczo-gaśniczej w Dubiecku. Otwarcie nowej jednostki w Dubiecku to nie tylko kolejny krok w rozwoju infrastruktury ratowniczo-gaśniczej naszego województwa, ale przede wszystkim wyraz naszego zaangażowania w zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa mieszkańcom regionu. Dzień Strażaka to szczególny moment, w którym oddajemy hołd wszystkim strażakom za ich codzienną, pełną poświęcenia służbę – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 
Marszałek Władysław Ortyl oprócz życzeń i gratulacji przekazał na ręce dowódcy jednostki pamiątkowy herb województwa podkarpackiego. 
 

Gratulacje dla strażaków z okazji ich święta złożyli również m.in.: posłowie do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska i Bogdan Rzońca posłowie do Sejmu RP Krystyna Skowrońska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Marek Kuchciński, Anna Schmidt, Krzysztof Sobolewski, wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, starosta przemyski Bożena Ryczan, prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun.


Nowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Dubiecku została wybudowana w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu”. Inwestycja została zaplanowana i ujęta w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na  lata 2022-2025”. Budowę rozpoczęto pod koniec 2022 roku, a zakończono w tym roku.

Całkowita wartość inwestycji to 17 848 560 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu państwa w kwocie 17 337 000 zł oraz środków samorządu województwa podkarpackiego, starostwa powiatowego w Przemyślu oraz samorządu miasta i gminy Dubiecko. 
 
Budynek ma halę garażową na dziesięć stanowisk dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych, magazyny sprzętowe, stanowisko do mycia pojazdów i sprzętu ratowniczego, pomieszczenie dezynfekcji sprzętu, pralnio-suszarnię, szatnie,  moduł brudny, pomieszczenia sanitarne, pokoje podziału bojowego, biuro i pokoje kierownictwa JRG, salę konferencyjno-szkoleniową, punkt alarmowy z zapleczem socjalnym, świetlicę, kuchnię oraz salę sportową z siłownią.
 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Podkarpackie- serwis samorządu województwa