Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Policjanci w dwuszeregu. Stoją na baczność.

 


Autor tekstu i zdjęć: Kamil Dudzik

Kancelaria Zarządu UMWP

 

W 150. rocznicę urodzin Wiktora Zygmunta Sas Hoszowskiego podkarpaccy policjanci oddali hołd swojemu patronowi. W uroczystym apelu przygotowanym z tej okazji udział wziął członek zarządu Stanisław Kruczek.

 

20 kwietnia 2023 roku przypadają 150 urodziny Wiktora Hoszowskiego - twórcy Policji Państwowej na obszarze byłej Galicji, w tym komend na terenie obecnego Podkarpacia. Osiągnął on najwyższe policyjne stanowiska, zastępcy, potem komendanta głównego Policji Państwowej.

 

Policjant zawsze, jako służba mundurowa, styka się z niebezpieczeństwem na co dzień, jako jedna lub nawet jedyna służba mundurowa chroniąc nas samym narażając się na zagrożenia.Patrząc na życiorys Waszego patrona widać, że urodził się policjantem, bo całe swoje życie poświęcił Policji i bratnim jej wartościom. Zginął jednak w okolicznościach, które nawiązują do współczesnego czasu – obecna agresja Rosji na Ukrainę była przecież podobna, jak 17 września i atak Związku Radzieckiego na II Rzeczpospolitą. Teraz pozostaje nam tylko wspominać o bohaterach tamtych ziem i czasów. Cześć i chwała Waszemu patronowi! - podkreślił rolę policji Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa. 

 

Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt odczytano uroczysty apel, w którym oddano hołd poległym i pomordowanym policjantom oraz przedstawiono sylwetkę patrona podkarpackiej Policji. Kolejnym etapem uroczystości było złożenie wiązanek okolicznościowych pod tablicą upamiętniającą Wiktora Hoszowskiego. Kwiaty złożyli komendanci oraz pracownicy Policji, a także Jolanta Sawicka, Wicewojewoda Podkarpacka i Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, a także dr Piotr Szopa reprezentujący Odział IPN w Rzeszowie. 

 

Wiktor Zygmunt Sas Hoszowski i jego talenty organizacyjne i fachowość zyskały uznanie władz, które uczyniły go Komendantem głównym Policji II RP. Wywiązując się wzorowo z powierzonych mu obowiązków oraz prowadząc działalność społeczną zyskał szacunek i uznanie ówczesnych, którego nie podzielali wkraczający do naszego Państwa we wrześniu 1939 roku okupanci. Choć udało się im usunąć go ze społeczeństwa to pamięć o Nim przetrwała, przywracając mu odpowiednie miejsce w historii – mówiła Jolanta Sawicka odczytując list od Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiej.

 

Losy Wiktora Hoszowskiego po wybuchu II wojny światowej podobne są do tysięcy przedwojennych policjantów, którzy wpadli w ręce sowieckie. Został najprawdopodobniej zamordowany wiosną 1940 roku, w jednym z sowieckich więzień. Dokładna data orazmiejsce jego śmierci nie są znane.

 

Święto patrona było też odpowiednim momentem do wręczenia statuetek „Sierżant Michał” dla osób oddających szczególne zasługi dla środowiska policyjnego. Takie wyróżnienia otrzymali: Andrzej Nosiadek – prezes Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z psami STORAT, Mateusz Antoń – naczelnik grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej Legion Gerarda oraz Łukasz Kosiba – pracownik oddziału profilaktyki i uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

 

Galeria zdjęć: