Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Tablica z biało-czerwoną wstęgą

 


 Autor tekstu: Natalia Mierzwa –Sowa

Kancelaria Zarządu UMWP 

Źródło zdjęć: Facebook | Piotr Pilch

 

W Przemyślu odsłonięto tablicę poświęconą Apolinaremu Włodzimierzowi Garlickiemu – postaci ważnej dla historii miasta i regionu. Upamiętnienie zawisło na budynku I Liceum  Ogólnokształcącego. W uroczystości wziął udział wicemarszałek Piotr Pilch. Obecny byli również Piotr Szopa, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

 

Składam serdeczne podziękowania Społecznemu Komitetowi Obchodów 150. rocznicy urodzin Apolinarego Włodzimierza Garlickiego, który zainicjował dzisiejsze wydarzenie. Na wielki szacunek zasługuje fakt, że podejmujecie inicjatywy, które pielęgnują pamięć o wielkich Polakach, takich jak dzisiejszy bohater – mówił w czasie uroczystości wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Podczas uroczystości złożono kwiaty. Jej uczestnicy wysłuchali wygłoszonego przez dr hab. Tomasza Pudłockiego, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego okolicznościowego wykładu pt. „Apolinary Garlicki – nauczyciel, społecznik, polityk”.

 

Fundatorem tablicy jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun.

 

Apolinary Włodzimierz Garlicki żył w latach 1872-1940. Był przemyskim nauczycielem, publicystą i politykiem. Sprawował również mandat posła, a następnie senatora. Aresztowany przez NKWD prawdopodobnie został rozstrzelany na Ukrainie w maju 1940 r. 

 

Galeria zdjęć: