Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa Ludzi stoi pod namiotem z napisem Policja

 


W Rzeszowie, podczas uroczystego apelu, został przywitany nadinspektor Dariusz Matusiak, który kilka dni wcześniej odebrał z rąk prezydenta RP nominację generalską. Generała przywitała kompania honorowa, kierownictwo podkarpackiej policji, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych oraz instytucji na co dzień współpracujących z policją.

 

Uroczyste powitanie, z udziałem kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz orkiestry wojskowej z Rzeszowa, odbyło się na placu przed budynkiem komendy wojewódzkiej.

 

Będę robił wszystko, aby z dumą i pełną odpowiedzialnością wykonywać obowiązki – zapewniał nadinsp. Dariusz Matusiak

 

Wśród osób, które uczestniczyły w tym wydarzeniu był również marszałek Władysław Ortyl oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz. W liście, który marszałek przekazał komendantowi, oprócz gratulacji, znalazły się słowa podziękowania za odpowiedzialną służbę na rzecz Podkarpacia oraz życzenia:

 

Życzę satysfakcji z pełnienia niełatwej misji, która ma wielki wpływ na jakość życia mieszkańców Podkarpacia, życzę pogody ducha, a także wytrwałości w realizacji planów zawodowych i osobistych.

 

W uroczystości uczestniczyli także m.in. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, ordynariusz rzeszowski, ks. bp Jan Wątroba, nadbryg. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie, nadinsp. w stanie spoczynku Józef Gdański.

 

Życzenia przekazali generałowi także przedstawiciele służb mundurowych, na co dzień współpracujących z Policją - Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Ochrony Kolei.

Galeria zdjęć:

Autor tekstu: Monika Konopka

Fot. Bartosz Wilk, KWP